De tijd staat stil, straks!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 31.12.2018 - Denk je wel eens na over de tijd? Moet je eens doen; ik heb het ook gedaan, rond deze jaarwisseling. Het is iets ongrijpbaars,

de tijd, het gaat maar door, ook al zet je de klok stil!

Het lijkt heel gewoon; als je dit leest staat het jaar 2019 al weer voor de deur, aangegeven door de tijd, vermeldt op de klok en op de kalender. Het is onomkeerbaar, het gaat maar door. Of toch niet?

Als mens ben je hier maar tijdelijk; als iemand komt te sterven dan zegt men dat hij uit de tijd is, of: 'zij heeft het tijdelijke verwisseld voor het eeuwige!'

Wij kunnen ons er niets bij voorstellen, wij die leven met de wekker, de klok en onze agenda! ! Hoe moet je eeuwig uitdrukken in normale taal? Het is niet meer wat wij onder een periode verstaan; voor altijd dan? Daar zit nog het woordje tijd in!

Mede doordat ik deze week een bericht in de krant las over een inbraak in een juwelierswinkel, in Maastricht, in de kerstnacht, kwam dit gedachtespinsel in me op. Daar werden door criminelen 150 exclusieve horloges gestolen, met een totale waarde van 1,3 miljoen euro! Zoiets zal in de eeuwigheid niet meer voorkomen, horloges zijn dan uit de tijd, zo dacht ik. Criminelen trouwens ook!

Kun jij het je voorstellen, een oneindigheid waarin de tijd geen rol meer speelt, waar agenda's, smartphones, antieke staande klokken, de meest vernuftige digitale tijdsaanduiders en al die andere noodzakelijkheden van deze tijd dan geen rol meer spelen? Ik niet, maar toch zal het zo zijn!

De Bijbel maakt er een Punt van, van de eeuwigheid, en een duidelijk onderscheid tussen het tijdelijke en het eeuwige. Op meer dan 250 plaatsen wordt over eeuwig en eeuwigheid geschreven! Waarom? Omdat het hier om gaat! Omdat dát de toekomst is voor ieder mens!

Als je hier in goede gezondheid honderd jaar wordt, dan ben je spekkoper, dan komt de burgemeester op bezoek en dan haal je wellicht de regionale krant! Maar daarna loopt het toch af, hier op aarde; men zegt wel dat er maar één ding zéker is op aarde, en dát is sterven! Maar dát is niet zo, de eeuwigheid die er op volgt is net zo zéker!

En daarom is het zó belangrijk, nu we weer aan zo'n  jaar als dit beginnen, om je af te vragen hoe je die eeuwigheid gaat doorbrengen! Als je denkt: 'Dood is dood', dan zit je er goed naast, want dan zou God een leugenaar zijn! Hij heeft ons Zijn Boek gegeven, de Bijbel, en daarin reikt Hij ons alles aan wat we nódig hebben, om ons voor te bereiden op die eeuwigheid! Dat Kompas voor je leven, je kunt het op de boekenplank laten, maar het is bestemd om een Reisgids te zijn, want we zijn op reis naar die eeuwigheid. Elke dag lezen en luisteren naar wat die God, Die het béste met je voorheeft, te zeggen heeft!

"God had de mensen zo lief, dat Hij Zijn Zoon Jezus voor hen liet sterven, zodat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." [Joh.3:16] Dát is wat God zegt! Wat Hij óók zegt: " Die het evangelie van Jezus Christus niet gehoorzaam zijn zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan." [2 Th.1:8-9]

Dat eerste zou ik je zó graag gunnen, dat laatste zou ik je zó graag willen besparen, en daarom schrijf ik vandaag deze column aan jou.

Het was Gods grote liefde voor ons, dat Hij Zijn Zoon Jezus bestemde om de straf die wij verdienen voor onze zonden, te dragen aan dat kruis op Golgotha. Jezus heeft het volbracht; alle zonde nam Hij op Zich, ook die van jou! Als je dát in dankbaarheid accepteert en aanvaart en Hem er voor bedankt, dan zijn ze vergeven, en dan mag je straks dáár binnengaan, waar de tijd stilstaat en de eeuwigheid begint!

Waar ga ik de eeuwigheid doorbrengen? Dat is dé vraag waar je serieus mee bezig zou moeten zijn, want de klok tikt door! De tijd staat stil, straks; wat er volgt gaat een eeuwigheid duren, ook voor JOU! Wie in Jezus gelooft , en in wat Hij heeft gedaan, heeft een eeuwige zaligheid voor de boeg!

En dat is mijn oprechte nieuwjaarswens voor JOU, dat je dát gaat meemaken! Want het is zoals God het zegt in Zijn Boek: "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben." [1 Kor.2:9] Het is al klaar dus! Mis het niet!

GELUKKIG NIEUWJAAR!

  

1

't Oude jaar is heengegaan,

  de kring des tijds verslonden;

  vriend, hoe is het u gegaan,

  leeft gij nog in d' oude zonden?

  Of zijt gij door Jezus' bloed

  reeds vernieuwd in uw gemoed?

2

  Jaren snellen immer voort,

  Jezus blijft nog altijd noden;

  hebt gij reeds Zijn stem gehoord,

  Hem uw harte aangeboden?

  Haast u dan, eer 't is te laat;

  ook uw levensjaar vergaat.

3

  Hij, wiens hart zich toebereidt,

  dankt God voor de vlucht der jaren,

  daar hij steeds de Heer verbeidt,

  Die Zijn volk straks zal vergaren.

  't Jubeljaar komt dichterbij:

  prijs de Heer! Dan zijn wij vrij. [Joh. De Heer 432]

 

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl