Deadline...............!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 19.07.2015 - Geen onbekend woord meer in deze tijd. De ene na de andere deadline wordt afgekondigd,

en als het niet gehaald wordt dan komt er een nieuwe deadline! De betekenis neemt zodoende wel af, als het toch niet zo dodelijk is wanneer het niet gehaald wordt!

Zoals zoveel andere woorden is ook dit woord geleend van een andere taal; het komt uit het Engels en betekent eigenlijk  'bewegingloze lijn' of dode lijn. Het woord duidt op een tijdslimiet die aan een bepaalde werkzaamheid of proces wordt gesteld, of een uiterste datum waarop een en ander moet zijn afgerond. Men spreekt ook wel van een fataal tijstip of fatale datum!

Uit de 19e eeuw dateert nog een andere verklaring van dit woord; omdat gevangenissen in die tijd slecht beveiligd waren, kwamen  ontsnappingspogingen vaak voor. Daarom werd er op de grond een deadline aangebracht; wie hier overheen ging werd zonder pardon doodgeschoten! Zo erg is het in onze tijd niet meer, maar In het dagelijkse leven hebben we allemaal in meerdere of mindere mate met deadlines te maken.

In het bedrijfsleven spelen ze een belangrijke rol, en ook  studenten worden regelmatig  met deadlines geconfronteerd! Op een bepaald moment moet er belastingaangifte gedaan zijn, op een vaststaande datum moet een werkstuk of scriptie ingeleverd zijn! Zo moet ook iedere autobezitter op een genoemd tijdstip de wegenbelasting betaald hebben. Zo niet, dan volgt al gauw een boete! Als mensen hebben dit soort deadlines nodig, anders zou het een ongeregeld zooitje worden, denk ik. In bepaalde situaties is zo'n fatale datum, dat werkzaamheden af moeten zijn, een middel om mensen die lijden aan uitstelgedrag aan de slag te krijgen. Naar mate die datum nadert nemen de activiteiten van zo iemand gaandeweg toe! ( foto thetoc.gr)

Soms is het zo dat een bepaald doel op een bewuste deadline niet gehaald wordt; als alle partijen er belang bij hebben dat het beoogde doel tóch gehaald wordt, dan wordt er meestal een nieuwe deadline ingesteld, zoals we nu gezien hebben in het langdurige overleg tussen de EU en Griekenland, en ook de jaren durende onderhandelingen tussen de zes wereldmachten [5+1] en Iran over het nucleaire vraagstuk . Bij herhaling werd er steeds weer een nieuwe deadline gesteld, om toch maar tot het beoogde doel te komen! Zoals ik al schreef neemt de waarde van zoiets dan wel af! Bijvoorbaat kan men dan al denken dat het wel niet zo'n vaart zal lopen!

Hoe anders is het gesteld met de deadline die ieder van ons in dit leven aangaat. Het heeft nauw verband met de grens tussen leven en dood, en het is het meest serieuze wat er bestaat! God, onze Schepper, zegt in Zijn Woord dat de mens eenmaal zal sterven en dat daarna het oordeel volgt. [Heb.9:27] Daarom roept Hij elk mens in deze wereld op, om zich te bekeren, voor het te laat is! "Wend je naar Mij toe, wordt behouden, alle volken der aarde! Want Ik ben God, en niemand anders."[Jes.45:22] Deden we dat maar, ons wenden tot God en verzoening vinden in wat Zijn Zoon Jezus heeft volbracht aan het kruis! Talloos zijn de mensen die leven alsof er geen deadline bestaat!

En toch is dat het meest reële wat bestaat! Als je meent dat dood dood is, dan is het leven aan déze kant van de streep van het grootste belang, en moet je er alles uit zien te halen. Dan zul je de vreselijke vergissing die je maakte pas gewaar worden achter de streep, waar je leven eindigde! Mensen leven, werken, slapen, feesten, gaan op vakantie, sparen voor de toekomst en om hun kinderen op weg te helpen, en nog veel meer van die dingen.

En dat gebeurt allemaal in dat kleine stukje vóór de streep, ter grootte van een meetlint van 100 cm. In dat stukje léven we ons uit, zijn we vrolijk of sacherijnig, schelden we op de politiek en zeuren we over de belasting. Maar om wat er na die deadline komt, een eindeloos lang lint, maken velen zich totaal niet druk! En toch kan dat moment er 'zomaar' zijn, want, en dat is het bijzondere van déze deadline, je kunt de datum er van niet noemen, de fatale datum. Na die datum begint de eeuwigheid, waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Wél zegt God in Zijn Boek tegen Zijn volgelingen: "Maar wat voor lijden jullie hier ook doormaken, het valt in het niet bij de schitterende heerlijkheid, die Ik jullie straks zal laten zien." [Rom. 8:18, Het Boek]  

 

Dat we hier en nu elke dag weer mogen beleven is Gods genade; Hij geeft ons de tijd om ons om te keren, naar Hem toe, vóór dat we die onvoorspelbare deadline bereiken! Deze dag moet ik denken aan die vreselijke vliegramp van een jaar geleden, waarbij zoveel mensen zo plotseling die line passeerden, zo onverwacht!

Wij mogen [nog] leven, het is genadetijd, die God ons geeft! "Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn,dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is!" [Kl. 3:22] Laten we daarom de tijd de we nog krijgen benutten om ons voor te bereiden op die deadline, die we aan het naderen zijn, hoe je er ook tegenaan kijkt! Zit niet te zeuren over de belasting of over al dat geld dat weer naar de Grieken gaat, maar laat je redden door Jezus Christus, voor je jouw deadline bereikt! De Redder staat er klaar voor, en jij? Wend je tot Hem, en wordt behouden!

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl