Dromen………….

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/04/2013 08:02 - Gewijzigd op 28/04/2013 08:38

's-Gravenzande 28.04.2013 - Het is een realiteit dat dát, waar wij van dromen, vaak niet uitkomt. Maar we kunnen wel vertellen waar we van dromen, wat we heel graag zouden willen!

En, inderdaad, er zijn mensen die een droombaan hebben gekregen, een droomreis hebben gemaakt, in een droompaleis wonen of de vrouw of man van hun dromen hebben gevonden.

Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart tijdens het slapen, aldus Wikipedia. Wat het precies is en waar het toe dient weet men eigenlijk niet echt. Maar we kunnen ook dagdromen, denken aan wat we graag zouden willen, of juist helemaal niet! Hoe dan ook, het heeft alles te maken met wensen en verlangens.

 

Zo mogen wij in deze dagen, ter gelegenheid van de komende kroning van prins Willem Alexander tot koning, onze droom bekend maken voor ons land. Landgenoten mogen op de door hen gewenste manier uitdrukken wat zij graag zouden willen m.b.t. Nederland, ter inspiratie voor elkaar en het koningspaar.

Op de site mijndroomvooronsland vind je al tal van sterk uiteenlopende dromen waarin naar voren komt wat men zoal zichzelf en de ander toewenst. Als je jouw droom of wens ook wil delen met landgenoten, het kan nog tot 30 April 2013.

Nu ik dit schrijf moet ik denken aan jaren geleden dat men aan de koningin van Tonga vroeg wat haar grootste wens was, haar droom. Ze zei: ‘Dat al mijn onderdanen de Here Jezus Christus mogen leren kennen als zijn of haar persoonlijke Redder.’

Dromen en verlangens, ze zijn er in talloze vormen, en soms gaan ze in vervulling, en vaak ook niet. In de Bijbel zijn er ook opmerkelijke verhalen te lezen over dromen die God gaf en gebruikte voor de uitvoering van Zijn plan. Aan bepaalde mensen gaf hij de deskundigheid om ze uit te leggen, zoals aan Jozef en Daniël, en het gebeurde, én het gebeurt nóg, in deze tijd, wat toen werd voorzegd! Gods plannen falen niet, Zijn dromen komen altijd uit!

Kijk eens naar Israël; voor het oog van de wereld was het zo goed als verdwenen, de eeuwen door, verspreidt over de aarde, uitgeroeid. Maar God had Zijn dromen bekend gemaakt aan Zijn profeten, en op laten schrijven in Zijn Woord, eeuwen geleden. En op een dag, in 1948, werd de staat Israël opnieuw uitgeroepen en nu, 65 jaar later is het daar, als teken van Gods trouw en waarheid.

Sinds die dag brengt God zijn verspreide volk thuis, in Zijn land dat Hij Zijn volk in bruikleen gaf, voor eeuwig! Omringt door vijanden, afgewezen, vervloekt, misschien ook wel door u en jou. Maar pas op, het is Gods oogappel, JHWH heeft een bijzondere relatie met haar! Wie haar zegent wordt gezegend, wie haar vervloekt wordt vervloekt! [Gen.12:3]

Dat blijft van kracht, ook al menen velen dat Israël heeft afgedaan en zij er voor in de plaats gekomen zijn! Een duivelse dwaling, en niet in lijn met Gods dromen, beloften en profetieën.


Fer Burger een paar jaar geleden met Ds. Arie van der Veer in een interview

En ónze dromen? Vorige week overleed er op ons dorp een jongeman van 39 jaar; hij was tot bekering gekomen en werd een krachtige getuige van de Here Jezus. Het was zijn passie om het Evangelie door te geven, en deed dat zonder terughouden en radicaal! Maar hij werd ziek, ernstig, maar zijn droom bleef om genezen te worden en verder te kunnen gaan. Veel werd er voor hem gebeden, maar toch, Gods plan met hem was anders, en voor ons niet te begrijpen.

Geweldig als je dan mag geloven dat God weet wat Hij doet, en dat dát je troost mag zijn, óók als je een droom in duigen ziet vallen! En dat het niet het definitieve einde is, maar een tijdelijk afscheid voor ieder die gelooft in Die Jezus, Die zei: “je zult leven, ook al ben je gestorven.” [Joh.11:25]

En God verbindt hieraan een geweldige en troostvolle belofte voor al Zijn kinderen en een reële droom die uit gaat komen: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem lief hebben.”[1 Cor.2:9]

God zegt eigenlijk: ‘Je kunt het zo gek niet bedenken, maar het wordt mooier dan dát.’ Met deze troost kun je verder, in geloof, ziende op Hem Die alles heeft volbracht! Ik hoop dat dát ook uw en jouw troost mag zijn, bij alles wat je meemaakt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E.mail: berg.services@telfort.nl