Een G I D S nodig voor 2019?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 14.01.2019 - Ja, je hebt misschien de reisgidsen voor de komende vakantie al in huis gehaald; lekker om daarmee bezig te zijn, in zo'n grauwe Januari-maand.

Dat fleurt een beetje op!

Maar zulk een gids bedoel ik nu niet; ik denk meer richting een handleiding! Je kent het wel; je koopt een apparaat, een smartphone of een wasautomaat of id. bij Mediamarkt, en in de verpakking tref je gegarandeerd een handleiding aan over wat je moet doen om het te installeren en in gebruik te nemen, heel uitgebreid, om je zo te helpen een start te maken met die nieuwe aankoop. Een h u l p die je op weg helpt, in feite! Voor mij persoonlijk écht onmisbaar!

Inmiddels zijn we aan een nieuw jaar begonnen, de weg ligt open naar de toekomst, maar we hebben geen idee hoe het uit zal pakken in dat nieuwe jaar 2019! In de wereld is het een chaos; oorlogen en oorlogsdreiging in het Midden Oosten, handelsoorlogen, wapenwedloop, veiligheid, vluchtelingen, natuurrampen, we namen het allemaal mee, het nieuwe jaar in!

Column; Enthousiast?

In Europa is er veel onzekerheid, er zijn grote problemen, de Brexit vraagt alle aandacht: no-deal, zacht of hard, de stemming, deze week, zal het uitwijzen! Het zal de nodige sores veroorzaken voor het bedrijfsleven en voor de burgers!

In mei moet gekozen worden voor het Europees parlement! Ook niet simpel, met weerspannige en lastige leden als Spanje, Italië, Polen e.a.

In ons land rollen we over elkaar heen, onderling verdeeld als we zijn. Onze president wil er zelfs 'persoonlijk op losslaan', als hij het heeft over de belagers van onze hulpverleners! De Provinciale Statenverkiezing komt eraan, dus we zullen nog wel meer stoere taal kunnen verwachten, nu de stellingen worden betrokken door de politici! Het klimaatakkoord, voor zover het al een akkoord was, zal daarbij een heel héte aardappel worden, zo lijkt het.

En dan startte het jaar al zo onrustig met de vertaalde Nashville-verklaring, waarbij zelf de kerken over elkaar heen buitelen en verdeeld zijn! Al met al wordt het wel weer boeiend en heftig, dit jaar, landelijk én mondiaal!

Zou het daarom niet makkelijk zijn als we een Handleiding zouden hebben, als de leiders van deze wereld, als onze regering terug zouden kunnen vallen op een G I D S die het wéét, die het allemaal al lang voorzien heeft en je kan wijzen op de gevaren die er schuilen en die het Béste met iedereen voor heeft? Zeg maar Iemand die ook in de toekomst kan kijken?

Zou het niet makkelijk zijn, bij het leiden van je bedrijf, zo'n Rechterhand waar je van alles aan kunt vragen, óók over de problemen in je huwelijk en/of je gezin, over het verdriet dat je meedraagt, de eenzaamheid waar je elke dag mee te maken hebt? Zo'n G I D S, in 2019, wie zou dat niet willen?

Zou het dan niet geweldig zijn als er een betrouwbare  H u l p zou zijn die zou zeggen: ' dát is de weg, zó moet je gaan, dát moet je doen.'

Dan is het geweldig als je in geloof mag wéten dat God de regie hééft over het héle gebeuren!

En dat Hij ons Zijn Handleiding heeft gegeven, de Bijbel, om ons leven richting te geven, Zijn toekomst tegemoet, onder leiding van Zijn Geest! Vraag het Hem gerust:  Heer, wees mijn Gids!

Jezus wil het graag doen, JOU de Koninklijke weg wijzen die leidt naar Zijn eeuwige heerlijkheid, JOUW  G I D S zijn!

Een nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden! Er starten Bijbelstudies, deze maand start de Alpha-cursus weer! Doe een stap, meld je aan en leer Hém kennen Die Zijn leven gaf om jouw G I D S te kunnen zijn! Én vraag het Hem:

Heer, wees mijn gids
op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg
naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.

‘k Was vroeger blind
en dwaalde van het pad,
want ‘k had geen gids;
ver dwaald’ ik af,
totdat ik ernstig bad:
‘Wees Gij mijn gids’.
Hij heeft verhoord
'k ben nu verheugd en blij
want Jezus kwam
en nu is 't licht voor mij

Nu aan zijn hand
dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn gids.
't Zij door moeras
of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids.
Licht, vriend'lijk licht
stroomt van zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds
het oog op Hem gericht.
[Joh. De heer 569]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail:berg.services@telfort.nl