En de Winnaar is............,

Hans van den Berg

's-Gravenzande 22.11.2015 - Hoe zal ik beginnen, vraag ik mezelf af. De gebeurtenissen in de wereld volgen zich zo snel op, dat het bijna niet bij te houden is.

Een winnaar bij de voetbalwedstrijd Duitsland - Nederland is er niet uitgekomen, deze week. Een uur voor de aanvang werd het vriendschappelijke duel  afgeblazen vanwege een terreurdreiging.

Wat een solidariteitsmanifestatie had moeten worden na de terreuraanvallen en gijzeling in Parijs, waarbij 129 mensen omkwamen en er velen gewond raakten, liep uit op een 'aftocht' vanwege 'concreet gevaar voor heel Hannover,' zoals de minister verklaarde. Eerder op de dag was de oefenwedstrijd tussen België en Spanje al afgelast vanwege eenzelfde dreiging.

Na die dag, Vrijdag de dertiende, worden we overspoeld met berichten, geruchten, uitspraken en  toezeggingen en voornemens van regeringsleiders en andere staatslieden in binnen- en buitenland. Veiligheid is het onderwerp van de dag en een hot hot item!

Column; Reisadvies............!

Na de aanslag op redactie van Charlie Hebdo in Parijs in Januari jl., en nog maar zo kort geleden de door IS opgeëiste aanslag op het Russische vliegtuig dat uit Egypte vertrok, is het nu wel helemaal dichtbij gekomen, nu op zoveel publiekvriendelijke plekken tegelijk dit duivelse leger toesloeg! Paniek en angst hebben meer dan ooit toegeslagen nu iets dat steeds nog ver van ons bed was, nu op de plaatsen is gearriveerd waar we gewend zijn uit te gaan en ons te vermaken.

En het is zo ongrijpbaar, het is als een virus dat zich steeds verder verspreidt en indringt in alles wat ons dierbaar is! Hoe moet dat verder? Worden paniek en angst de winnaars, en daarmee IS en soortgelijke bendes die hun beoogde doelen in vervulling zien gaan, op weg naar een wereldwijd kalifaat? Gaat de angst ons regeren?

Wat wij nu zien gebeuren, en wellicht gaan meemaken, dat maakt men in Israël al jaren mee; zelfmoordaanslagen in café's en terrassen en in bussen en trams, en in deze dagen worden onschuldige mensen doodgestoken met een mes, of doodgereden door een auto als men op de bus staat te wachten! Om nog maar niet te spreken van de duizenden raketten die vanuit Gaza door eenzelfde soort duivelse wezens werden afgeschoten! Geradicaliseerd als ze zijn is de dood hen meer waard dan het leven, en de beloning van allah, die hen wacht, maakt hen tot dodelijke projectielen! De leugen regeert in hun leven, en die is duidelijk de winnaar!

Toen ik Vrijdagavond en de dagen erna de berichten las, de beelden zag van al die vluchtende mensen, de schoten hoorde en de chaos zag, toen kwam die tekst uit de Bijbel weer in m'n gedachten: "Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden." [1 Pet.5:8] Dat is precies wat er gebeurt; hij gebruikt mensen en hersenspoelt ze zo ingrijpend met een doodscultuur  dat ze, niets en niemand ontziende, dood en verderf zaaien!

Het lijkt er op dat Satan het hier meer en meer voor het zeggen gaat krijgen, en zich al meer als winnaar manifesteert. Zijn koninkrijk wordt wel het rijk der duisternis genoemd, en dat het steeds duisterder wordt, dat is te zien als je ogen open zijn! Zijn doel is om dood en verderf teweeg te brengen, en Gods plan met deze wereld en de mensheid  te doen mislukken. Daarom doet hij zich ook regelmatig voor als " een engel des lichts", [2 Cor. 11:14] om mensen te verleiden.

Als Jezus op aarde is en spreekt over Zijn terugkomst, dan noemt Hij diverse dingen op waaraan het te zien zal zijn, dat Zijn komst nabij is. Één daarvan is als Hij zegt: " Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn." [ Mat. 24:37] Hoe het in Noachs dagen was?  Precies als nu bij ons, lees maar! "Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld.Toen zag God de aarde , en zie, zij was verdorven; want alle mensen hadden een verdorven levenswandel op de aarde." Gen. 6:11-12]

Je kunt er je schouders over ophalen en er aan voorbij gaan, maar dit is wel wat Jezus al 2000 jaar geleden voorzegde! Wat Hij toen zei is nu de actualiteit! Het moment van Zijn terugkomst is dichtbij gekomen, dat is absoluut zeker! En niets kan Hem daarvan weerhouden; al lijkt het er vaak totaal niet op, er is er maar ÉÉN die de touwtjes op deze aarde in handen heeft, en dat is Jezus Christus, de Zoon van God! " Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde," zegt Jezustot Zijn discipelen, voor Hijopstijgt naar de hemel. Álle macht!

De duivel weet dat duvels goed en probeert nog van alles om Gods Heilsplan onderuit te halen, maar hij weet dat zijn einde nadert en zijn rijk teniet zal gaan. Aan het kruis heeft Jezus hem overwonnen en zijn macht, de dood, gebroken, door Zijn opstanding, halleluja! Al die 'machten' die schijnbaar aan de winnende hand zijn, zijn werktuigen in handen van de duivel. Angst, angstige gedachten, het komt niet van God! De leugen, een smerig wapen, het komt van hem waarvan Jezus Zelf zegt: " De duivel is een leugenaar en de vader van de leugen." [Joh. 8:44]

Hij gaat nóg rond maar zijn einde nadert! Laat je niet overwinnen door angst en duivelse leugens, maar schaar je aan de zijde van de  Overwinnaar:  Jezus Christus! Tot allen die de Here Jezus zijn gaan volgen zegt God de Vader, óók vandaag: "Zie niet angstig rond, Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand." [Jes.41:10]

Wil je rust vinden voor je ziel? Kies dan ook voor Jezus! Dan heb je, op weg naar de eeuwigheid, een geweldige Reisgenoot Die "je niet begeeft en niet verlaat." [Hebr.13:5, Joz.1:53]  Want de Winnaar, de Overwinnaar is  J E Z U S !

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl