Er is er één jarig.....

Harry Schonewille

Westlanden 25.12.2015 - Hoera, hoera dat kunt je wel zien dat is hij. Een overbekend liedje wat meestal gezongen wordt voor de jarige.

Als je het zo bekijkt is kerstfeest eigenlijk wel een aparte verjaardag, als je erover nadenkt. De jarige Jezus ontbreekt fysiek, wij zien Hem alleen afgebeeld in een kribbe volgens het bijbelse verhaal, en de jaartelling maakt duidelijk dat het al zeker 2015 jaar geleden plaats vond.

Elke dag worden we aan Zijn geboortedag (dikwijls zonder te beseffen) herinnert als we een brief schrijven, rekeningen binnen krijgen of versturen, naar het journaal of een andere actualiteitenprogramma kijken. Wat de datum betreft draait het heden, toekomst en verleden om Zijn geboortedag in de christelijke cultuur.

Wel is Jezus in de tussentijd gestorven, na 33 jaar volgens de geschiedkenners, maar Hij stond ook weer op uit de dood na 3 dagen. De apostel Paulus beschrijft verder in Fillipenzen nog een belangrijk detail wat de geboorte van Jezus Christus zo uniek in zijn soort maakte.

Column; Advent

Geboorte

Ons leven begint bij de geboorte, maar Paulus vertelt in die ene brief dat Jezus al bestond voordat hij geboren werd. Hij was al de Zoon van God, maar werd vrijwillig mens om de liefde van zijn Vader (God) aan ons medemensen te tonen. Hij legde zijn god-zijn af om naast ons mensen te kunnen staan. Je verzint het niet.

Hierover zegt Paulus verder; 'Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Hij stak hiermee een oude belofte uit Jesaja in een nieuw jasje.

Anno 2015 

Wat heeft 2015 u gebracht? Lief en leed lopen door elkaar heen. Voor de één is het misschien een fantastisch jaar geweest met vele hoogtepunten en zit een ander nu in een diep dal. Christus heeft het allemaal in zijn mens-zijn doorleefd, maar niet alleen voor een PR stunt uit de hemel als een mooi verhaal uit vergane tijden.

Na zijn opstanding uit de dood keerde Hij terug naar de hemel en stuurde Hij een blijvende Trooster terug. Voor mensen met problemen, die met tegenslagen kampen. Een Vriend voor het leven, de Heilige Geest die je helpt als je het moeilijk hebt. Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen.

Dat is de essentie van Kerst; er kwam Hoop in de wereld voor mensen die de hoop soms dreigen te verliezen of al verloren hebben. God nodigt ons uit om dat Kerstkind in uw leven toe te laten. Dan gaat het Licht schijnen in de duisternis. De keuze is aan u.

En omdat vele miljarden mensen die keuze door de eeuwen heen al hebben gemaakt zal het Kerstfeest altijd blijven leven.

Ik wens u gezegende kerstdagen

Harry Schonewille