Erepenning Hervormde Kerk voor 50 jarig jubileum organist

Erik Knoppert

Naaldwijk 17.09.2018 - Na de kerkviering zondagavond in de Hervormde Gemeente te Naaldwijk, heeft men een korte receptie gehouden voor organist G.J.J.Bal.

Al 50 jaar verzorgt hij de muziek op het orgel in de kerk...en meer. Als voorzitter van de Kerkenraad sprak Erik Knoppert tijdens zijn dankwoord het volgende uit.

'Jouw dossier begint met een afdruk van een advertentie “Gevraagd Organist” in januari 1968. Een advertentie waarop jij solliciteerde en daardoor op 7 april van dat jaar als één van de vier sollicitanten mocht voorspelen tijdens een zondagochtenddienst.

Dit leidde uiteindelijk tot de indiensttreding per 1 september. Op de leeftijd van 23 jaar en op dat moment nog bezig met je opleiding. Je trad daarmee in de voetsporen van de Familie van Cranenburgh die het orgel sinds de bouw gedurende ruim 130 jaar hadden gespeeld.

Tijdens je 25-jarig jubileum sprak toenmalig Kerkvoogd, Arnold Knoppert en hij had berekend dat de gemiddelde termijn voor een organist tot dan toe 27 jaar was. Toen al was dat een hoog gemiddelde en met dit jubileum heb jij dat gemiddelde nog ruimschoots hoger gekregen.

In deze toespraak werd ook stilgestaan bij de staat van Kerk en orgel in die tijd. De eerste fase van de restauratie, het restaureren van de ramen, was bijna afgerond, maar aan het Kerkgebouw zelf was nog niets gebeurd, de knaagkevers aten zich nog rustig hun weg door de kap van de Kerk. Het orgel bungelde op dat moment helemaal onderaan als het om de prioriteiten ging.

Toch wil ik daar even bij stilstaan, want we hebben in de tussentijd niet alleen het Kerkgebouw kunnen restaureren, maar dankzij jouw inbreng en vasthoudendheid is ook het orgel volledig gerestaureerd en is zelfs de buitenzijde van het orgel in de prachtige staat gebracht waarin het nu is.

En alsof dat nog niet genoeg was, trad jij toe tot het bestuur van de Nederlandse Klokkenspel vereniging en had jij je ook tot doel gesteld om het Carillon van de toren van deze kerk gerestaureerd te krijgen en ook nog uit te breiden. Toen de Gemeente besloot tot restauratie van de toren, was jij één van de drijvende krachten achter de uitbreiding van het instrument, waarop Bas de Vroome vanavond voor aanvang van de dienst heeft gespeeld.

Het typeert Gerard en zijn inzet. Gerard, jij bent geen roepende langs de zijlijn. Als jij vindt dat ergens iets moet gebeuren, dan pak je de handschoen op en bied je je hulp aan, gaat in een bestuur of richt je eigen stichting op. De oneindige lijst van bestuursfuncties die jij hebt en hebt gehad zijn daar een duidelijke illustratie van.

Als Kerk zijn we blij met jou als organist, maar ook als cantor, en als liturgisch adviseur, als concertmusicus, als programmeur van het muzikale programma bij de bloemententoonstelling, als bestuurslid van de Vereniging van Protestanten, als uithangbord van dit kerkgebouw en haar gemeente en de vele andere functies die jij bekleed.

Vanavond wilden we jou als Kerkenraad danken en eren voor je jarenlange inzet voor onze gemeente, daarom deze Vesper die aan jou is opgedragen. Ik wil ook graag de mensen bedanken die dit hebben georganiseerd en mee hebben gewerkt om deze avond tot stand te laten komen.

Gerard, mag ik je vragen om naar voren te komen.

Vanuit de landelijke vereniging van Kerkrentmeesterlijk beheer ontving jij reeds eerder een zilveren en een gouden draaginsigne bij eerdere jubilea. Voor dít jubileum mag ik je een speciale herinnering overhandigen als blijk van waardering voor jou jarenlange inzet voor onze gemeente.


Overhandiging Erepenning & Oorkonde

Tot slot wens ik jou en je familie veel geluk en gezondheid toe en dat je nog veel muzikale dromen mag najagen, en dat wij daar als Oude Kerk nog lang van mogen genieten.

Gerard, alvast bedankt voor de afgelopen 50 jaar!'

Meer foto 's van de receptie na de kerkdienst staan op facebook.