Koninklijke onderscheiding voor parochiebestuurder

Gemeente Westland, foto 's Rolf van Koppen

Monster 20.06.2016 - Burgemeester J. van der Tak van de gemeente Westland heeft op zondag 19 juni 2016 een Koninklijke onderscheiding

uitgereikt aan de heer J.N.J. (Hans) van Ruijven uit Monster. Hij ontving de versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de werkgroep Parochieel Caritas Instelling.

Gedurende 48 jaar zette de heer Van Ruijven zich in voor de Westlandse samenleving, de parochiële samenleving in Poeldijk en Monster in het bijzonder.

Van 1968 tot 1986 als secretaris en voorzitter van de werkgroep M.O.V. (Missie Ontwikkelingshulp en Vredesvraagstukken) van de Bartholomeusparochie te Poeldijk. Vanaf 1970 gedurende 20 jaar ingezet als bestuurslid en daarna als penningmeester bij de Katholieke Nederlandse Land- en tuinbouwbond, afdeling Poeldijk. Vanaf 1992 heeft betrokkene zich verdienstelijk gemaakt voor de Parochie H. Machutus in Monster.

Tot 1998 was hij bestuurslid en daarna tot 2005 vicevoorzitter. Hij leidde de renovatie van het kerkgebouw en de kerktoren. Van 2004 tot 2009 was hij lid van de werkgroep huwelijksvoorbereiding en sinds 2007 voorzitter van de werkgroep Parochieel Caritas Instelling (PCI). Daarnaast begeleidt de heer Van Ruijven gezinnen met een vluchtelingenstatus.