Kruispunt

Hans van den Berg

's-Gravenzande 13.04.2014 - Het is zeker geen nieuws als ik je vertel dat heel ons leven bestaat uit keuzes maken, kiezen, altijd weer.

Niet alleen voor de 2e Kamer of de provinciale Staten of gemeenteraad, maar in het gewone leven is kiezen in veel dingen bijna een automatisme. Het begint al met ‘wat je aantrekt’, bij het begin van de dag, en het wordt gevolgd met ‘wat eet ik, en wat doe ik er op’!

Veelal zijn het oppervlakkige keuzes betreffende allerdaagse dingen, je bedenkt er zo tientallen, over een dag genomen.

In het verkeer is het niet anders; met een ‘routeplanner’ in de auto wordt het wel heel makkelijk, maar anders zijn we toch aangewezen op weg- of richtingwijzers langs de weg of op kruispunten, of ‘ op paddestoelen’ in het bos of op de hei!

Soms kun je ook komen te staan op een kruispunt in je leven, dat van levensbelang blijkt te zijn! Dat kan zowel geestelijk als materieel zijn; het kan te maken hebben met je bedrijf, je baan, je huwelijk, je gezin, je kinderen, met leven en dood! Ken je die kruispunten?

Komende dagen wordt het weer Goede Vrijdag en Pasen, christelijke feestdagen, door mensen ingesteld. Het zal niemand ontgaan; kranten en folders bieden overvloedig aan wat vooral Pasen zoal te ‘bieden’ heeft. Hoofdzaak is wel eten en drinken, kleding en uitgaan, maar dan met een ‘paas-tintje’!

Door dit alles is het ‘waarom’ van het herdenken op deze dagen behoorlijk ondergesneeuwd. Veel jonge mensen weten vandaag niet waar het over gaat, omdat ouders er niet meer van willen weten, of omdat dat ze er geen raad mee weten! Maar toch, de Boodschap is nog net zo actueel als altijd: Jezus, de Zoon van God ging 2000 jaar geleden Zijn weg van lijden, dood en …….opstanding, voor u en jou en mij!

Jezus kwam ook op een kruispunt en, ……..God zij dank, Hij koos voor ons! Maar Zijn bewuste keuze, om voor ónze zonden de straf te dragen, liep uit op het kruis. Hij gaf vrijwillig Zijn leven daar, aan dat kruishout! Jezus, de Man van smarten,  hing daar, op dat kruispunt van een horizontale en een verticale balk, van God, [Zijn Vader] en mensen verlaten!

Maar Hij was sterker dan de Dood; na drie dagen stond Hij op en bewees daarmee dat Hij de Levensvorst is, én de Dood heeft overwonnen! Pasen, feest van de Opstanding!

Die morgen luidden er geen klokken, maar een grote aardbeving kondigde de opstanding van de Heerser van het heelal aan! Een engel kwam als een ‘gastpredikant’ uit de hemel, gebruikte de grafsteen als preekstoel, en vertelde het blijde nieuws: Jezus leeft!

Later komt Jezus Maria tegen en vraagt haar: “Wie zoek je?” En vandaag komt Jezus jou tegen, middels dit stukje, misschien wel op een kruispunt in je leven, en Hij vraagt: ‘Wie zoek je?’ ‘Wát zoek je?’ ‘Wélke weg kies je?’ En Hij vraagt ook: ‘Kies je voor Mij?’

Als je naar Hem luistert, is het niet moeilijk om op zo’n kruispunt je keuze te maken. Hij zegt het heel duidelijk en wijst in feite de weg, Hij zegt: “Ik ben de Weg”. [Joh.14:6] Op die moeilijke kruispunten in ons leven is Hij altijd in de ‘buurt’, vlakbij! Hij wil graag de Richting aangeven, en het is Hem wel toevertrouwd, Hij wéét de Weg, Hij is het Zélf!

Jezus’ keuze voor joU en mij bracht de dood voor Hém! JoUw en mijn keuze voor Hém brengt Leven voor ons! Een leven dat uitloopt op een eeuwige heerlijkheid bij én met Hem!

Alle ‘versiering’ rond deze gedenkdagen is van géén belang voor Hem. Jezus wil maar één ding, deze opgestane Heer, Hij wil  jouw hart, Hij wil je leven, omdat Hij van je houdt! Hij gaf Zijn leven aan het kruis voor elke zondaar die zich bekeert, die zich omkéért op zijn of haar weg, en voortaan met Hem meegaat, Hem gaat volgen!

Durf je daar vandaag een punt van te maken, een KRUIS-PUNT ? Gezegende dagen wens ik je toe!

H. van den Berg,

Tel.06-15062838

E.mail: berg.services@telfort.nl