Oudejaarscolumn; Opnieuw

Hans van den Berg

's-Gravenzande 31.12.2017 - Als ik dit schrijf zijn de vuurwerkknallen al overal rondom, hoewel we nog uren verwijderd zijn van de jaarwisseling!

Stemmigheid, vuurwerk, oliebollen, dat zijn de vaste begeleiders van elke jaarwisseling; op straat en plein hangt alweer de bekende geur van verse bollen, vermengd met kruitdamp van te vroeg afgestoken strijkers!

Politie pakt vuurwerkoverlast al aan

Maar oké, het meeste zit er op, het jaar is oud en aan z’n end. Wát is een jaar? Een fractie in het raam van de eeuwigheid! Maar ook: ‘de naam van een tijdsruimte waarin de aarde éénmaal haar baan om de zon doorloopt’, lees ik in het woordenboek. Onze aardse tijd wordt in jaarmootjes verdeeld, eenheden waarmee de [menselijke] levensduur gemeten wordt! En als je dit leest is die nieuwe moot onder ‘handbereik’, terwijl er toch nog duizenden mensen op deze aarde er niet meer aan toe zullen komen! Jij wél? En ik? Er is geen enkele waarborg!

Ook al is het een jaarlijks terugkomend ‘iets’, het heeft toch altijd wat bijzonders in zich, zo’n wisseling van ‘jaartal’! De één wordt droefgeestig of melancholiek, een ander zenuwachtig; de één verlangt naar het nieuwe jaar, de ander neemt met moeite afscheid. 365 dagen en nachten, 52 weken, 12 maanden; de één blikt met blijdschap terug, de ander met verdriet of gemengde gevoelens! Voor een drukbezet mens ‘vloog’ het om, en was het te kort, voor een zieke of werkeloze duurde het allemaal heel, heel lang! Zo verschillend als onze levens zijn, zo verschillend beleven we ook de jaarwisseling. Je kunt het gemaakt hebben, je kunt het verknoeid hebben, maar het is voorbij, géén herhaling, géén herkansing!

“God houdt de wereld in Zijn hand”, zong Mahalia Jackson jaren geleden. En dat deed Hij ook in 2017, ondanks alles wat er gebeurde, en ook ondanks alles wat jij meemaakte!

Wat mensen er van maakten was soms afgrijselijk en onbegrijpelijk. Of was het God? Veel mensen hebben de neiging om inderdaad dáárheen te wijzen, als ze een schuldige zoeken. Of in ieder geval ‘dat Hij het toch wel had kunnen voorkómen’! Typisch, het zijn meestal de mensen die ‘niets met God hebben’, maar op zo’n moment krijgt Hij wél de schuld!

Maar ondertussen gaat Hij wel door met Zijn plan, ook na dit bewogen jaar, en houdt Hij de controle op álles, ook al lijkt het soms of alles Hem uit de hand is gelopen! En het doel dat Hij voor ogen heeft is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; en Hij wil heel graag dat jij en ik daar de bewoners van worden, en daarom houdt hij déze wereld én ons in Zijn hand! En dat deed Hij ook dit jaar, ook al had je er geen idee van, en begreep en begrijp je er geen syllabe [meer] van!

Wij zijn op weg naar de eeuwigheid, dat is zeker, dát is zeker! Hoe je die eeuwigheid door gaat brengen, dát ligt uitsluitend aan de keuze die je gemaakt hebt, of gaat maken! Hoeveel jaarmoten of decennia’s er nog komen weet geen mens, maar Jezus'  terugkomst is het begin van de eeuwigheid, dát staat vast! En de God die de wereld én jou én mij in handen heeft, Die heeft de ‘toegangsbewijzen’!

Column: Uitpakken....................

Nu en binnenkort, in het nieuwe jaar, krijgen we opnieuw nog tijd om daarmee bezig te zijn, maar niemand weet hoelang! Voor iedereen is dat heel persoonlijk, én beperkt! Tijd is een menselijk iets, ontstaan nadat de mens in de fout ging en het beter meende te weten dan zijn Schepper. Begrippen als sterven en dood komen in Gods eeuwigheid niet voor, en daarom is het ook Zijn verlangen om ons binnen te halen in die wereld!

De poort naar die wereld heeft Jezus ontsloten door Zijn leven te geven aan het kruis, waardoor Hij de straf droeg voor zondaren zoals ik. Hij kocht mij vrij met Zijn lichaam en bloed, met Zijn leven! En ik geloof dat Hij voor mij het toegangsbewijs voor dat eeuwige leven bij God heeft verworven! Dat kunnen gelukkig tallozen mij nazeggen, maar u en jij?

Als je in de laatste dagen van deze ouwe jaarmoot bedenkt dat je leven in 2017 een leven zónder Jezus was, wees dan heel blij dat je nog de gelegenheid krijgt om mét Hem 2018 te gaan beleven. Als je de eeuwigheid zéker wilt stellen, dan ontkom je niet aan een persoonlijke keuze voor Jezus, de Zoon van God! De tijd verstrijkt, het ‘aftellen’ gaat door, het nieuwe jaar brengt Gods eeuwigheid dichterbij dan ooit! Wat ga je doen?

Wees er op bedacht dat de Baby van Kerst, de Kruiseling van Golgotha, de opgestane HEER van Pasen, dat die Jezus wéér komt, misschien wel komend jaar! Ben je dáár klaar voor?

 

't Oude jaar is heengegaan,

  de kring des tijds verslonden;

  vriend, hoe is het u gegaan,

  leeft gij nog in d' oude zonden?

  Of zijt gij door Jezus' bloed

  reeds vernieuwd in uw gemoed?

 

  Jaren snellen immer voort,

  Jezus blijft nog altijd noden;

  hebt gij reeds Zijn stem gehoord,

  Hem uw harte aangeboden?

  Haast u dan, eer 't is te laat;

  ook uw levensjaar vergaat.

 

  Hij, wiens hart zich toebereidt,

  dankt God voor de vlucht der jaren,

  daar hij steeds de Heer verbeidt,

  Die Zijn volk straks zal vergaren.

  't Jubeljaar komt dichterbij:

  prijs de Heer! Dan zijn wij vrij.   [Joh.de heer 432]

 

Alle lezers wens ik van harte Gods zegen en nabijheid toe, ook in 2018! Je kunt er van op aan,  ook in de wereld van hier en nu: “De Here zal voor u uit gaan en Hij, de God van Israël, zal u van achteren beschermen.” [Jes. 52:12b, het Boek]

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl