Oversterfte tijdens corona-epidemie rond de 10.000

CBS

Nederland 29.07.2020 - Het CBS heeft een nieuwe rekenmethode ontwikkeld om de wekelijke oversterfte door COVID-19 in te schatten.

De methode (dynamisch regressiemodel) biedt een consistente inschatting van de onzekerheid rondom de oversterfte en kan de relatie duiden tussen de geregistreerde COVID-19 sterfte en de totale sterfte gerelateerd aan corona.

De geschatte oversterfte in de eerste elf weken van de corona-epidemie komt uit op 10.164 volgens de nieuwe methode. De uitkomsten laten zien dat naast elke 10 geregistreerde doden als gevolg van corona er tussen de 5 en 10 mensen overleden aan corona die niet geregistreerd werden.

Corona heeft een duidelijke invloed gehad op de sterfte sinds begin maart 2020. Een nieuwe methode om de wekelijkse oversterfte door COVID-19 te schatten (dynamisch regressiemodel) biedt een consistente inschatting van de onzekerheid rondom de oversterfte en kan de relatie duiden tussen de geregistreerde COVID-19 sterfte en de totale sterfte gerelateerd aan corona.

Een vergelijking met andere modellen laat zien dat de orde van grootte van de oversterfte in alle gevallen vergelijkbaar is, maar dat het dynamische regressiemodel preciezer is wanneer het gaat om kortere tijdsperioden en wanneer de geregistreerde COVID-19 sterfte sterk toe- of afneemt.

Meer informatie van de berekening oversterfte door corona vindt u hier