Ruim 22 mille opgehaald tijdens Vastenaktie 2015

Fia Luiten

Westland 29.04.2015 - In alle parochies is ook dit jaar in samenwerking met Cordaid en Vastenaktie, actie gevoerd voor de bouw van een school voor voortgezet onderwijs in Benin.

Hier is Pater Gerard Blesgraaf, zeker geen onbekende in het Westland, werkzaam. De school was bittere noodzaak, omdat er alleen een lagere school was. Nu kunnen deze kinderen eindelijk verder leren en is er zeker uitzicht op een betere toekomst.

Doelstelling was om € 22.000,- bij elkaar te brengen en, al is het eindbedrag op dit moment nog niet bekend: het bedrag is gehaald. Deze actie laat weer zien hoe belangrijk het is om: als je een doel wilt bereiken, dat samenwerking daarvoor de beste methode is. U kunt ook een bijdrage hieraan leveren.

Giften (ANBI) via de parochie OL.V. van Goeden Raad

Banknummer: NL61RABO 0135.306.779

o.v.v.projectnr 111643 Benin