Stand van zaken zonnepanelen bij Vredekerk

College Westland

De Lier 26.01.2023 - Op 4 juli 2022 zijn er collegevragen gesteld over zonnepanelen plaatsen op de Vredekerk in de Lier.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding

De WV fractie wordt benaderd door de Vredekerk in De Lier die een verzoek gedaan hebben om aan de achterzijde van de kerk op een aantal dakhelften zonnepanelen te mogen aanbrengen. De kerk is 100 jaar oud en een gemeentelijk monument en nu blijkt de Monumentencommissie een negatief oordeel te hebben gegeven. Zonnepanelen gecombineerd met een warmtepomp zijn natuurlijk wel de toekomst en zijn duurzame maatregelen. Niet duidelijk is welk standpunt het College in deze inneemt en wat onze fractie betreft bestaat er geen enkel beletsel om aan de achterzijde de zonnepanelen aan te brengen, mits deze passen bij het gebouw, maar daar zijn technische mogelijkheden voor aanwezig.

Vraag 1
Is het College bekend met vorenstaande problematiek en is het College bereid om alsnog in overleg met de Vredekerk en de Monumentencommissie tot een oplossing te komen dat wel de zonnepanelen kunnen worden aangebracht?

Antwoord 1
Ja, de problematiek is bekend en inmiddels is er ook een oplossing. De energiecrisis van 2022 heeft ertoe bijgedr agen de richtlijnen die eerder werden gehanteerd, zoals ‘geen zonnepanelen zichtbaar vanaf de openbare weg’, onder voorwaarden te versoepelen. Uitgangspunt dient te zijn “zonnepanelen waar het kan” en met zorg, en vanzelfsprekend blijft een vergunning nodig. Bij de ingrepen die nodig zijn voor verduurzaming, is het altijd zoeken naar een balans.

Wat is er mogelijk zonder de monumentale waarden (het aanzicht en het historische materiaal) te veel aan te tasten?

Het zoeken naar deze balans bij relatief nieu we ontwikkelingen en vraagstukken, heeft tot meerdere overleggen geleid de afgelopen maanden en verklaart de late beantwoordingstermijn van deze artikel 42 vraag. Een nieuw legplan van de zonnepanelen op de Vredekerk heeft in de vergadering van de monumentencommissie op 22 september 2022 geleid tot een positief pre -advies wanneer de panelen en de randen van de panelen in matzwart worden uitgevoerd. Het kerkbestuur zal begin 2023 een vergunningaanvraag in dienen.

Reacties (4 reacties geplaatst)

tja als er niemand meer komt die wat bij wil dragen dan moet je wat bedenken. en het is ook maar gewoon een gebouw van bakstenen, net als al die andere.
Laat de zon over gods daken schijnen, … Amen.
De kerkgemeenschap is er financieel mee geholpen. Ook kerken moeten meegaan in de tijd.
het bordje ‘groene kerk’ komt zo nog meer tot z’n recht!
Op een kerk ga je toch geen zonnepanelen leggen dat ziet er niet uit. Een kerk heeft een bepaalde status en daar hoort geen zonnepanelen bij.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.