Sterfte in Nederland nog bovengemiddeld

CBS

Westlanden 12.05.2020 - In week 18 (27 april tot en met 3 mei) overleden 3299 mensen. Dat zijn er bijna 600 minder dan in week 17

toen 3881 mensen overleden. De sterfte in week 18 valt 5 procent hoger uit dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3134 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5078 in week 14. Normaal zou in deze periode een daling van de wekelijkse sterfte te zien zijn vanwege het einde van de winter.

In de afgelopen drie jaren overleden er ongeveer 2750 mensen per week in de periode rond week 18. De sterfte in week 18 is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 18. Naar verwachting komen daar nog zo’n 40 tot 80 overledenen bij.

Morgen verschijnen cijfers over sterfte onder Wlz-zorggebruikers in week 18.

Vrijdag 15 mei verschijnt een nieuwsbericht over de geschatte weeksterfte in week 19 op basis van de tot dan toe ontvangen berichten.