Volle Bartholomeüskerk voor Westlandse Passion

Pieter Henk Verkade

Poeldijk 04.04.2015 - Op Goede vrijdag 3 april was er voor het eerst een Westlandse Passion. Deze uitvoering werd gedaan door Popkoor Fine Tuning.

De Bartelomeuskerk was de locatie waar de uitvoering werd gegeven. In de anderhalf jaar, vanaf het idee tot aan de uitvoering van dit stuk, zijn vele oefenavonden vooraf gegaan.

Via diverse media lokaal als nationaal werd men uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn. Al om 19:00 uur zaten er al mensen in de kerk. Om klokslag 20:00 uur begon de uitvoering over de laatste dagen van Jezus tot aan Zijn opstanding.  De kerk zat helemaal vol. 

Zelfs extra stoelen waren nodig om iedereen een plaatsje te kunnen geven. De muziekstukken van diverse nationale en internationale artiesten waren door het koor ingestudeerd. Dit werd afgewisseld met verhalen en uitvoeringen door de koorleden die de rol van Jezus en de mensen om zich heen speelden in de laatste dagen en uren van zijn leven.

Ook werd er aan het publiek vragen gesteld door een koorlid. Vragen als: 'Wat betekend Pasen voor jou? En wat brengt jou naar deze kerk?' De muziekstukken waren ook mee te lezen via de beamer op een groot scherm wat achter het koor was geplaatst.

Nadat Jezus was gekruisigd en opgestaan en het laatste muziek stuk was gespeeld kreeg het koor een staand applaus van enige minuten als dank voor deze eerste Westlandse uitvoering.

Het koor mag trots zijn op deze uitvoering, welke nog nooit eerder in het Westland op dergelijke wijze is uitgevoerd. Meer foto 's staan op facebook