Waar hoor je bij?

Hans van den Berg

's-Gravenzande 19.02.2016 - Op een bepaald moment kan dat soms héél belangrijk zijn; het kan zelfs met leven en dood te maken hebben.

Ik moet denken aan de gewone burgers van Syrië; ze leven daar in een heksenketel en worden door allerlei partijen beschoten! Vind je het gek dat ze vluchten als ze tot het besef komen dat ze eigenlijk nergens meer bij horen? Trouwens, begrijp jij nog hoe het daar in elkaar steekt? Asad met zijn leger, de Russen die hem helpen met de rebellen te bestrijden, de VS die bepaalde rebellengroepen sponsort en IS bestrijdt, samen met Europa en de Koerden, terwijl Turkije IS sponsort en de Koerden bestookt die door de VS geholpen worden?

Er zijn zoveel voorbeelden te noemen; waar stond je wieg, wie zijn of waren je ouders, hoe was je opvoeding, hoe waren je studiemogelijkheden, en hoe zat of zit het financieel? (foto northernsoul.me.uk)

Waar hoor je bij?
Bij Zuid Korea, waar je als vrije burger kan leven, of ben je staatsburger van Noord Korea, waar niet ‘normaal’ te leven valt? Ben je een Israëli in Jeruzalem die elke dag de kans loopt om doodgestoken of doodgereden te worden door een geradicaliseerde Palestijn, of ben je een werkeloze Palestijn, die al jarenlang in een vluchtelingenkamp woont? Ben je een échte vluchteling of een gelukszoeker?

Maar ook dichterbij is het een vraag die van belang is; je kunt in een achterstandwijk wonen van Utrecht of Amsterdam, of dat je wieg in een villawijk van Wassenaar stond!

Weet je, meestal viel of valt er niets te kiezen, je was er al voor je het in de gaten kreeg! Maar daarna kun je, in een land als het onze, wel worstelen en boven komen, zoals de Zeeuwen zeggen! Er zijn genoeg mogelijkheden, en dan is de vraag waar je bij wil horen! Maatschappelijk én geestelijk is er een vrije keuze, en dat is een groot goed waar we zorgzaam mee om moeten gaan! Álle reden tot dankbaarheid hebben wij, als we de wereld in ogenschouw nemen en het lijden van zoveel mensen zien!

Waar hoor je bij?
Heb je voor jezelf die vraag al beantwoord? In de Bijbel komt de bekende Psalm 23 voor, waar gesproken wordt over de Goede herder; David, die zelf herder was voor enige tijd, maakte dit lied waarin hij zijn vertrouwen uitspreekt in de leiding van de Goede Herder: de God van Israël! De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken, dat is de grondtoon van dit lied, dat tot het einde daarin doorklinkt! Dáár koos David voor, bij die Herder wilde hij horen! Ken jij die God ook als jouw Herder, of ken je alleen maar de Psalm?

In de Bijbel kun je lezen hoe geweldig het is om in die God te geloven, om met die machtige God op te trekken, om bij Hem te hóren! (foto chabad.org)

Ik las over Mozes dat hij ook herder was geweest, maar nu had God hem geroepen om voor Hem een groot werk te doen! Het volk Israël, waar hij ook toebehoorde, moest uit Egypte gehaald worden, en naar het land Kanaän gebracht. Hij voelde er eerst niet veel voor om als herder dat volk te begeleiden, maar uiteindelijk, toen ook zijn broer Aaron meeging, was hij er klaar voor. Overigens, het leek een onmogelijke taak; hij moest het volk overtuigen dat God hem gestuurd had, én hij moest de Farao, de koning van Egypte, zover zien te krijgen dat hij dat slavenvolk zou laten gaan!

Als je het boeiende verslag leest, [Ex. hoofdstuk 4 tot 15] dan ga je tot de ontdekking komen hoe goed het is om bij God te horen, met Hem op te trekken! De twee broers kwamen daar bij de gevreesde Farao, télkens weer, om te vragen of hij het volk wilde laten gaan! Hij had ze gemakkelijk gevangen kunnen nemen, en/of doden, daar had hij normaal gesproken geen moeite mee! Maar ook bij alle vreselijke plagen die het land teisterden, op Gods bevel, liet hij hen steeds weer in vrijheid gaan!

Dit is maar één geschiedenis waaruit blijkt, hoe goed het is om bij die God te horen! Zo zijn er nog tientallen, die je kunt lezen in dát Boek, waarin Hij Zichzelf bekend maakt, ook in Zijn grote liefde voor mensen zoals jij en ik. Ook hoe zijn Zoon Jezus naar de aarde kwam om de straf te ondergaan, die voor ons bestemd was, vanwege ónze zonden! Jezus ging aan het kruis, uit vrije wil, om zo onze Verlosser te kunnen zijn! Zou je niet bij Hem willen horen, bij deze Herder, die je veilig op de weg naar de eeuwigheid wilt begeleiden?

Waar hoor je bij; het kan zelfs met leven en dood te maken hebben! “Mijn schapen horen naar Mijn stem”, zegt Jezus als Hij vertelt over Zijn herderschap. Dáár gaat het om; willen we luisteren naar Zijn stem, en doen wat Hij ons zegt en leert? Jezus maakt zijn toehoorders ook een verwijt als Hij zegt: “Wat noemt gij mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? [Luc.6:46]

Geldt dat ook voor jou? Bij welke kerk of gemeente je hoort is minder belangrijk, maar hoor je bij Jezus, en leef je naar Zijn wil? Dáár komt het op aan! Dán ben je veilig geborgen, voor deze tijd en de eeuwigheid! Dan behoor je tot de schapen van de Goede Herder, van JEZUS!

De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen
om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen.
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

H. van den Berg

Tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl