Wachten op de Koning.............!

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/04/2016 07:30 - Gewijzigd op 25/04/2016 07:37

's-Gravenzande 25.04.2016 - Ja, de vlag kan weer uit, het wordt koningsdag! Problemen te over: de vluchtelingen, Europees

geharrewar rond Nexit, Brexit en Grexit, de Oekraine-kwestie, de veiligheid in het algemeen, de Panama papers in het bijzonder en al die andere akkefietjes, maar tóch, het wordt koningsdag in ons land! Uitzonderlijk dat het nog kan, in een hectische wereld als de onze! Maar het zal de nodige zorg geven, daar in Zwolle, waar de koninklijke familie op bezoek komt!

Koning Willem Alexander komt naar Maasland

De mensen daar in Zwolle weten al lang dat de koning komt, én wanneer! Ze hebben een bepaalde tijd om alles in orde te maken; oneffenheden opruimen, schoonmaken, verven, kleding maken, zorgen voor vlaggen, luchtballonnen, toespraken en liedjes schrijven en instuderen, en wat niet al! Geloof maar dat er wat voor komt kijken, zo’n koninklijk bezoek!

Hoe dan ook, de koning komt er aan! Dat is trouwens een zin uit een lied, dat je op deze komende oranjegekleurde dag uitbundig kunt [mee]zingen! Maar de Koning uit dat lied is er een met een Hoofdletter, het betreft hier Koning Jezus, de Zoon van God. Hij alleen wordt in de Bijbel de Koning der koningen genoemd, de Heer der heren. God, de Vader heeft Hem alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde, óók over alle koningen en heren, of heersers! “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”, [Mat.28:18] zei Jezus tegen Zijn volgelingen, voor Hij opsteeg, om terug te gaan naar de hemel.

Dat dé Koning komt, Jezus, dat weten de mensen ook al lang. Maar, en dat is het grote verschil, niet  wanneer! Door de eeuwen heen hebben tallozenmet verwachting uitgekeken, maar het niet meegemaakt! Door mensen zijn er voorspellingen gedaan, zelfs dag en jaar genoemd, maar alles tevergeefs!  Maar nog steeds klinkt de roep: ' de Koning komt'! Want Hij komt wél, absoluut! Jezus weet het zelf ook niet precies, alleen Zijn Vader. Maar Hij zegt wel dat we op moeten letten, op wat er in de wereld gebeurt! Hij geeft aan waar we op moeten letten. Hij zegt ook dat we waakzaam moeten zijn, en bereid“Want,” zegt Hij: “op een uur, dat je het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” [Mat. 24:44]

Eerst zal Hij komen op de wolken, om Zijn volgelingen mee te nemen naar de hemel. En, na wat er allemaal gebeurd is, en gebeurt, op aarde, kan dat elk moment plaats vinden! Lees het maar na, in de Bijbel: Matthéus 24 en 25, Marcus 13, 1 Thes.4:13-18.  De koning komt, om Zijn prinsen en prinsessen thuis te brengen, bij Zijn Vader. Ben je bereid, [ben je er klaar voor] om mee te gaan in Zijn gevolg? Ben je waakzaam, op dit moment, in deze tijd?

Als je weet en gelooft  dat Jezus ook voor jou aan het kruis is gegaan, om de straf op zich te nemen die je behoort te krijgen vanwege al jouw zonden, dan mag je zéker weten dat je van ‘Koninklijke bloede’ bent geworden! Dan is het zaak om waakzaam te zijn én te blijven! Klaar voor vertrek, elke dag!

De Koning komt; na deze bijzondere gebeurtenis zal Jezus na zeven jaar weer wérkelijk op de aarde terugkeren, in macht en majesteit, met een groot gevolg! Hij komt dan aan op de Olijfberg, nabij Jeruzalem, de hoofdstad van Israel, vanwaar Hij ook eens weer naar de hemel vertrok, bijna 2000 jaar geleden. Jezus komt terug om het Vrederijk te vestigen, een Rijk dat 1000 jaar zal duren, en waarvan Hij aan het hoofd zal staan, regerend vanuit Jeruzalem! "Want," zo profeteerden Jesaja en Micha al: "uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem." [Jes. 2:3-Micha 4:2] Duizend jaar van vrede en gerechtigheid, zonder oorlog en ellende, zonder angst en vluchtelingen en vooral, zónder de veroorzaker van al die ellende: de duivel, of satan, én........., JEZUS aan het roer! Wie wil dat niet meemaken?

Daarna volgt er nog een korte strijd tussen Licht en duister, en dan zal satan voorgoed van het toneel verdwijnen, en voor eeuwig opgeborgen worden! Dan begint de eeuwigheid; in deze tijd, hier op aarde, beslissen we zelf hoe we die eeuwigheid gaan doorbrengen. Er zijn maar twee mogelijkheden: óf in Gods nabijheid en eeuwige vreugde, óf zónder God, in eeuwigdurende ellende! Als je dit leest, dan leef je nog, en dan kun je nog kiezen! Jezus, de Koning van hemel en aarde, wil jou ook graag opnemen in Zijn gevolg, als een prins of prinses. Hij zou het geweldig vinden, Hij had Zijn leven er voor over, om dat mee te gaan maken! Jij, voor eeuwig bij Hem! Één ding is absoluut zéker, de Koning komt! Benjeerklaarvoor? Verwacht je Hem, de Koning Die komt? Of blijf je eigenwijs?

De Koning komt, dit is het uur.

Zijn ogen zijn van brandend vuur.
Hij is het einde, het begin,
Zijn naam is Jezus.
Het levend woord vanuit Zijn mond
beweegt de aarde, schudt de grond,
maar aan Zijn stem herken ik Hem;
Zijn naam is Jezus.

Voor Hem zing ik mijn liefdeslied
tot de wereld hoort en ziet:
de Koning komt,
de Koning komt er aan.
Een hart vol zorgen, uitgeblust
maakt Hij nieuw en geeft Hij rust.
de Koning komt,
de Koning komt er aan!!

Zijn adem is de zoetste wijn,
genade is bij Hem te zijn.
Hij deelt mijn vreugde en mijn pijn,
want zo is Jezus.
Zijn handen zijn doorboord voor mij,
de prijs betaald, de weg is vrij.
Hij kijkt niet om, het is voorbij,
want zo is Jezus.

O, maak Uzelf aan ons bekend
want U weet toch dat U welkom bent .
Voor zoveel trouw en liefde, Heer

haal ik al mijn muren neer. [opw. 538]

H. van den Berg, tel.06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl