Wekelijkse sterfgevallen in 2020 tot nu toe

CBS

Nederland 19.06.2020 - Per week overlijden er gemiddeld 2900 mensen. Maar in de winter overlijden er doorgaans meer mensen dan in de zomer.

Hogere sterfte in de winter valt vaak samen met een periode van griep en/of kou. Zo was er begin 2018 sprake van een uitzonderlijk lange periode van vooral griep. In die periode was de sterfte uitzonderlijk hoog met in week 10 (5 tot en met 11 maart) bijna 4100 sterfgevallen.

Aantal overledenen 2020
Week 14 5 080
Week 15 4 973
Week 16 4 294
Week 17 3 898
Week 18 3 371
Week 19 2 971
Week 20 2 760
Week 21 2 751
Week 22 2 695
Week 23 2 659

* voorlopige cijfers

Onder ouderen zijn relatief meer sterfgevallen in de winter. In de eerste vijftien weken van 2019 lag het aantal sterfgevallen onder 80-plussers gemiddeld 10 procent hoger dan in een gemiddelde week in 2019. Voor de mensen jonger dan 80 jaar was dat 3 procent.

In de overige jaargetijden overlijden juist minder oudere mensen dan gemiddeld, behalve in de zomer als er sprake is van een hittegolf.

Wat zien we begin 2020?
In 2020 overleden er tot en met week 11 (9 maart tot en met 15 maart) gemiddeld 3143 mensen per week, net iets minder dan in 2019 toen er in de eerste 11 weken gemiddeld 3 174 mensen overleden. Er was in de eerste weken van 2020 geen griep van betekenis en het was ook niet bijzonder koud.

Vanaf week 12 (16 maart tot en met 22 maart) is het aantal overledenen toegenomen tot 5 080 in week 14 (30 maart tot en met 5 april). De stijging valt samen met het begin van de COVID-19-epidemie. In week 20 (11 mei tot en met 17 mei) overleden ongeveer 2750 mensen. In de twee weken erna bleef de sterfte rond dat niveau, iets minder dan wat je voor deze tijd van het jaar zou verwachten.

Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.

Wat zijn de verwachtingen?
Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Deze informatie geeft dus een indicatie van het te verwachten totale aantal overledenen in die week.

In week 12 tot en met week 22 kwamen de berichten sneller binnen dan gewoonlijk (het aantal binnengekomen berichten na één week was gemiddeld 85 procent van het totaal, met uitzondering van weken met feestdagen).

Voor week 24 is te verwachten dat het wekelijks aantal sterfgevallen ongeveer gelijk is aan de sterfte in week 21 tot en met week 23. Het aantal binnengekomen overlijdensberichten na één week is 2282. De sterfte is daarmee iets lager dan wat je normaal voor deze periode mag verwachten.