Wie is als Hij?

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/12/2012 22:20 - Gewijzigd op 22/12/2012 22:31

's-Gravenzande 23.12.2012 - Met nog wat dagen te gaan wil ik nog even stilstaan bij het kerstgebeuren, en bij Degene waar het in feite allemaal om begonnen is.

Je zult begrijpen dat ik dus zeker niet de kerstman bedoel, al is hij nog zo populair in deze dagen. In het welvarende Westen hebben we door de jaren heen rond dit geboortefeest een spektakel van romantiek en licht en gezelligheid ontwikkeld van ongekende omvang, zonder echter de Jarige er bij te betrekken! Ja, als Baby’tje doet Hij het nog goed, ten behoeve van de romantiek, maar wie staat er nog werkelijk stil bij Zijn status nu, meer dan 2000 jaar later? Het Kindje wiegen gaat ons goed af, maar Jezus de eer en aanbidding brengen als Heiland der wereld, dat hebben we achter ons gelaten. Die het nog wel doen worden als wereldvreemd en overdreven beschouwd. En tóch zijn wij geschapen voor dát doel!


foto Levendewoorden.punt.nl

Ook al wil je er niet aan, wij hebben te maken met een wonderbare God, en er is er maar Eén van! Het is een Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Elke andere god is door mensen bedacht, ingegeven door, en onder leiding van de duivel. Als je niet in God gelooft, dan vrij zeker ook niet in de duivel; maar zij beiden zijn realiteit, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Ruim 2000 jaar geleden gebeurde wat God al lang van plan was: Jezus werd als Mens geboren! Is dat niet Goddelijk? Wie kan zoiets bedenken? Om mensen te redden van de eeuwige dood vanwege hun zonden, kwam Jezus, de Schepper, [Heb.1:2] naar Zijn schepselen om hun Heiland, hun Zaligmaker te worden!

Kun je je zo’n God voorstellen, Die zo met het lot van Zijn schepselen begaan is, dat Hij als een Embryo negen maanden in de buik van een Joods meisje wilde verblijven, om zodoende Mens te worden zoals wij? Is dát niet Goddelijk en ongekend? Wie is een God als Hij? Hij, de Formeerder van het ganse universum, Hij koos er voor om van Baby op te groeien tot Peuter, tot Kleuter, tot Tiener, tot jonge Man! Echter, toen het ‘Kerst’ werd, toen wist God al van het Kruis!

In Zijn eeuwig raadspan was álles al gepland: de redding van de mensheid ten koste van Zijn Zoon! Het was Gods unieke en soevereine voornemen én Zijn oneindige liefde om op deze manier de wereld eens en voorgoed te verlossen van het Kwaad met een Hoofdletter! Daarom kreeg de geboorte van Jezus een vervolg; Zijn jonge leven eindigde aan het kruis, met opzet, Jezus stierf met opzet, met voorbedachten rade, ter wille van uw en jouw en mijn redding! Wie is als Hij?

Van Kerst naar Pasen duurde slechts 32 jaar; Daar gaf de Almachtige God Zijn leven in de dood, héél bewust en overtuigd! En na drie dagen verbrak en doorbrak Hij de macht van de dood en stond Hij op als de Koning van het Leven! En nu, bij Zijn zoveelste aardse ‘verjaardag’, wacht Hij op het moment dat Zijn Vader Hem oproept om terug te gaan, en om voorgoed het Kwaad op aarde uit te delgen en het Vrederijk te vestigen. De plaats waar Hij zal terugkomen is ook al gepland: Jeruzalem, de onverdeelde hoofdstad van Israël!

Hoe klein denkt u nog over dat Kind in de kribbe? “Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.” [Jac. 4:8] Als je dát gaat doen, dán ga je Zijn grootheid ontdekken en beseffen! Het is net als met een kerktoren; uit de verte is het maar een ‘vinger’ in de lucht, maar hoe dichter je er bij komt, des te groter wordt hij.

Totdat je er onder staat, en omhoog kijkt! “Nadert tot Hem”, en ga ontdekken hóé groot en geweldig en liefdevol Hij is! Dán wordt het dit keer een geweldige ‘Verjaardag’ en zul je mét mij uitroepen: Wie is een God als Hij?

Gezegende kerstdagen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838/e.mail: berg.services@telfort.nl