Acht ondernemersverenigingen sluiten overeenkomst Bedrijveninvesteringszone

Gemeente Westland

De Lier 13.07.2015 - Op maandag 13 juli jl. heeft wethouder Theo Duijvestijn (economische zaken) namens de gemeente Westland

met acht ondernemersverenigingen overeenkomsten gesloten voor de verlenging of oprichting van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Naast vijf bestaande zones, willen ook de winkelgebieden van De Lier, Honselersdijk en Wateringen overgaan tot deze innovatieve manier van samenwerken. Voordat daadwerkelijk sprake is van een BIZ, moet eerst het draagvlak onder de ondernemers in het gebied worden gemeten.

Foto Jacques Zorgman. Van voor naar achter: P. Koelemij Bedrijventerreinenvereniging Wateringsveldsche Polder (BWP), J. van der Meer winkeliersvereniging Honselersdijk, T.A.M. Duijvestijn (wethouder), R. Starrenburg winkeliersvereniging Honselersdijk, S.J. Nieuwenhuizen winkeliersvereniging Wateringen, W. Smit bedrijventerrein Leehove, N. Paardekooper winkeliersvereniging Monster, R.J. Zijlstra winkeliersvereniging De Lier, P. ten Dam (gemeente Westland), Cor van der Mark (raadslid CDA) en M. van der Zijpp bedrijventerrein Leehove.

In een BIZ investeren ondernemers op een bedrijventerrein of in een winkelgebied gezamenlijk in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Ondernemers in de deelnemende gebieden betalen belasting aan de gemeente, die deze opbrengsten vervolgens overdraagt aan de ondernemersverenigingen, zodat zij hiermee hun activiteiten kunnen bekostigen. Een BIZ wordt voor maximaal vijf jaar opgericht. Daarna moeten de gemeente en ondernemersvereniging een nieuwe overeenkomst sluiten en moet onder de ondernemers een draagvlakmeting worden uitgevoerd. Dat is het moment dat alle ondernemers in het BIZ-gebied mogen stemmen over de belasting. Als er te weinig draagvlak is, kan er geen BIZ worden opgericht. De draagvlakmetingen vinden plaats in november 2015.

In 2010 zijn de eerst zes BedrijvenInvesteringszones opgericht, toen nog onder de Experimentenwet BIZ. Het ging om bedrijventerreinen Wateringsche Veld (Wateringen), Leehove (De Lier) en De Woerd (Naaldwijk) en de winkeliersverenigingen Naaldwijk, 's-Gravenzande en Monster. Daar komen nu de winkelgebieden van De Lier, Honselersdijk en Wateringen bij. Bedrijventerrein De Woerd gaat terug naar een vrijwillige bijdrage en stopt met de BIZ, nu de herstructurering van dit terrein is afgerond. .

Meerwaarde

Wethouder Duijvestijn noemt het een goede zaak dat acht ondernemersverenigingen een BIZ willen blijven of oprichten. “Deze manier van samenwerken heeft een duidelijk meerwaarde”, aldus de wethouder. “Alle ondernemers leveren op deze manier een financiële bijdrage aan het parkmanagement in de meest brede zin van het woord. De opbrengst van de bestaande zones was € 0,5 miljoen per jaar en daarmee is de veiligheid verbeterd, de organisatie van ondernemersverenigingen versterkt en de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden bevorderd. Het zou mooi zijn als meer ondernemersverenigingen dit voorbeeld zouden volgen.”

De voorzitters van de acht BIZ-gebieden ondertekenden de overeenkomst in de historische Timmerwerf in De Lier.