Arcade maakt opnieuw bezwaar tegen bouwplannen Watertoren

Geplaatst door Westlanders.nu op 25/09/2017 09:47 - Gewijzigd op 25/09/2017 09:57

Naaldwijk 25.09.2017 - Het nieuwbouwplan voor de realisatie van negen appartementen in de bestaande watertoren in Naaldwijk is volgens woningcorporatie Arcade

in strijd met het bestemmingsplan.

Woningcorporatie Arcade is eigenaar van de 76 omliggende huurwoningen aan de Van Lijnschootenlaan en maakte al bezwaar tegen de plannen in juni 2016. De gemeente besloot, ondanks dit bezwaar, toch een omgevingsvergunning af te geven. Arcade kan zich niet vinden in de inhoud van de vergunning en vindt onder andere dat een aantal relevante stukken ontbreekt. Daarom vraagt de  corporatie op basis van juridische onderbouwing aan het college van Burgemeester en Wethouders om het (ontwerp)besluit te heroverwegen.


Foto Het architectenbureau.nl van de bouwplannen

Arcade heeft per brief negen zienswijzen naar voren gebracht op basis waarvan zij vindt dat de omgevingsvergunning onterecht is afgegeven. Volgens Arcade ontbreken een aantal relevante stukken, zoals de uitslag van het bodemonderzoek en de verklaring van geen bedenkingen. Daarnaast is de watertoren een rijksmonument. De gemeente heeft daarom zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als de gemeentelijke monumentencommissie om advies gevraagd. Beide instanties zijn van mening dat de aanbouw afbreuk doet aan het monument.

Volgens Arcade schuift de gemeente deze negatieve adviezen terzijde omdat de gemeente vindt dat een nieuwe invulling van de watertoren zonder aanbouw niet haalbaar is. Arcade bestrijdt deze conclusie en baseert zich daarbij op voorbeelden van het herbestemmen van watertorens van de Rijksdienst. Ook is het bouwplan geprojecteerd buiten de in het bestemmingsplan aangegeven bouwplek. Hiermee is de nieuwbouw in strijd met het bestemmingsplan. Andere punten die Arcade in haar bezwaar noemt zijn: parkeren, geluid, flora en fauna, cultuurhistorische aspecten en duurzame verstedelijking.