Dag van de Bouw Spoorzone Delft

Erik van der Zalm

Delft 05.06.2016 - Tijdens de Dag van de Bouw 2016 konden geïnteresseerden in Spoorzone Delft een wandeling maken door de tweede tunnelbuis.

Zij zagen welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en uit welk materiaal wanden, vloer en dak zijn opgebouwd. Net als tijdens de bouw van de eerste tunnelbuis werd gebruik gemaakt van een 7 meter hoge tunnelkist, waarmee iedere week 25m tunnel wordt gebouwd.

De graafwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de vloeren gestort. Zij liepen dan ook op een betonnen vloer op ongeveer -10m NAP. Spoorzone Delft presenteerde zich tijdens de nationale Dag van de Bouw op drie manieren:

- Open stellen van het meest zuidelijke bouwterrein (entree van het bouwterrein bevindt zich op de hoek van de Industriestraat/Mercuriusweg te Delft;

- Rondwandeling langs markante punten in het project;

- Rondleidingen in het ondergrondse station van Delft.

De verschillende activiteiten waren onafhankelijk van elkaar te bezoeken.

Na de oplevering van de treintunnel, het ondergrondse station en de ondergrondse fietsenstalling in februari 2015 is hard gewerkt aan o.a. de tweede tunnelbuis, een tweede ondergrondse fietsenstalling en de inrichting van de 35ha openbare ruimte in het Spoorzonegebied.

In het ondergronds station van Delft werd ieder half uur een rondleiding verzorgd en onder andere geïnformeerd over de bouwmethode en architectuur. Dit jaar stelden de bouwers het bouwterrein ten zuiden van het stationsgebied open voor bezoekers.

De eerste tunnelbuis is in gebruik; de tweede tunnelbuis is in aanbouw. Er is door middel van damwanden een bouwkuip gemaakt waarbinnen de betonnen tunnelbuis wordt gebouwd.