Gemeente in verzet tegen verlagen huurwoningen bij Vestia

Gemeente Westland

Westland 07.06.2018 - De gemeente Westland gaat in beroep tegen de uitspraak van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) over het plan van woningcorporatie Vestia

om het percentage sociale huurwoningen in haar Westlandse woningvoorraad terug te brengen naar 60 %. De AW vindt dat het verlagen van het aantal sociale huurwoningen geen volkshuisvestelijke gevolgen heeft voor Westland en heeft het door de gemeente ingediende bezwaar verworpen. De gemeente is van mening dat het verdwijnen van woningen uit de sociale voorraad van Vestia grote gevolgen heeft voor de kernen Naaldwijk, Honselersdijk en Maasdijk.

Collegevragen CDA inzake particuliere huur

“Landelijk wordt er naar gestreefd dat 80 % van het bezit van woningcorporaties bestaat uit sociale huurwoningen. Dat moet ook in Westland zo zijn”, aldus wethouder volkshuisvesting Ben van der Stee. “In de praktijk ervaren woningzoekenden de problemen nu al. Er komen minder woningen voor verhuur beschikbaar en de wachttijden lopen op. De kans om in je eigen dorp een huurwoning te vinden is uiterst klein.”

De gemeente stelt dan ook beroep in bij de rechtbank. “Daarmee willen we een krachtig signaal afgeven richting het Rijk en de minister oproepen om ook in actie te komen. Het Rijk moet veel minder afwachtend zijn”, vindt Van der Stee. Recent hebben de 23 wethouders volkshuisvesting in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag al een brandbrief aan de minister geschreven met het dringende verzoek te helpen bij het vinden van een snelle oplossing.