Gemeente Westland biedt ruimte voor drie Tiny Houses

Gemeente Westland

Westland 02.11.2017 - Om te verkennen of er behoefte is aan kleine woonvormen wil de gemeente ruimte bieden aan een experiment met een alternatieve woonvorm.

Drie geïnteresseerden, die bewust op kleinere voet willen leven in een zelfvoorzienende woning, krijgen de mogelijkheid om een zogenaamd Tiny House te bewonen.


Foto archief

De gemeente Westland is benieuwd of er geïnteresseerden zijn voor dit experiment, want er zijn enkele locaties beschikbaar aan de rand van Naaldwijk. De gemeente wil deze locaties voor een periode van maximaal tien jaar verhuren aan toekomstige bewoners van een Tiny house. Geïnteresseerden moeten het Tiny house zelf aanschaffen of bouwen. Voorwaarden zijn dat de woning maximaal 32 m2 is, makkelijk te verplaatsen is en zelfvoorzienend is als het gaat om water en energie (zonnepanelen). Het soort of type woning is vrij, maar de hoogte is maximaal één woonlaag en de woning moet van hout zijn.

Het betreft hier een experiment en dat vraagt pionierschap van alle betrokkenen. Wie daar niet voor terugdeinst, kan zich melden bij info@gemeentewestland.nl. Aanmelden kan tot 1 december 2017. Alle geïnteresseerden krijgen 14 dagen na de sluitingsdatum een uitnodiging voor een gesprek