Gemeente wil erfpacht bij Villa Hoogenburgh

Gemeente Westland

's-Gravenzande 05.03.2015 - Het college wil voor het nieuwbouwproject Villa Hoogenburgh erfpacht mogelijk maken.

De erfpacht moet de verkoop van de woningen stimuleren. Daarnaast draagt deze maatregel bij aan de doorstroming op de woningmarkt. “Deze maatregel brengt een koopwoning binnen bereik van meer mensen en tevens wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd,” aldus wethouder Theo Duijvestijn.

Erfpacht is een van de maatregelen van het stimuleringspakket om ouderen en starters te motiveren een woning te kopen. Het voordeel van erfpacht is dat kopers van woningen meer financieringsruimte bij banken krijgen, omdat de grond eigendom blijft van de gemeente.

Erfpacht

Erfpacht biedt de mogelijkheid aan particulieren om een huis te kopen en de grond in erfpacht te nemen van de gemeente. De bewoner betaalt hiervoor een vast bedrag aan de gemeente, de canon. Op elk door de bewoner te kiezen moment, kan de grond worden teruggekocht van de gemeente. Door de invoer van erfpacht kunnen starters en ouderen op de woningmarkt gemakkelijker een huis kopen omdat de grondprijs los gekoppeld wordt van de woning.

Voordelen

Het toepassen van erfpacht levert de gemeente een aantal voordelen op. Zo wordt de woningbouw gestimuleerd en ontvangt de gemeenten OZB inkomsten van de nieuwe woningen.

Doordat er minder grond wordt verkocht dan gepland heeft de gemeente wel meer rentekosten. Deze worden opgevangen door de inkomsten uit de erfpacht.

Villa Hoogenburgh

In het centrum van ’s-Gravenzande, tussen de Hoflaan en Veilingkade, wordt het nieuwbouwproject Villa Hoogenburgh ontwikkeld. Het eerste deel van het project, aan de zijde Hoflaan, is eind vorig jaar opgeleverd. Het tweede deel, aan de Veilingkade, staat nu in de verkoop. In het deel van de Velingkade komen 21 appartementen. De ontwikkelaar heeft 7 appartementen aangemerkt als optie voor het toepassen van erfpacht.