Inloopavond plan Waelplas op 9 mei

Gemeente Westland

's-Gravenzande 28.04.2016 - Maandag 9 mei houden Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) en de gemeente Westland in De Kiem in ’s-Gravenzande

een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Waelplas in ‘s-Gravenzande.

Het bestemmingsplan maakt het  mogelijk dat hier zo’n 75 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd, omgeven door veel water en groen. Een deel van die woningen komt op een wooneiland. Waelplas ligt nabij de Poelzone en de Plas van Alle Winden en maakt deel uit van het masterplan Waelpark.

Het plan Waelplas ligt tussen Rijnvaartweg, Poelmolenweg en Maesemundeweg in ’s-Gravenzande.
In Waelplas worden vier nieuwe woongebieden gerealiseerd met ieder zijn eigen specifieke kenmerken en kwaliteiten: Poelmolenweg Zuid, Waelplas Eiland, Waelplas West en Poelmolenweg. In al deze vier woongebieden zullen vrije kavels worden uitgegeven.

Poelmolen Zuid

Waelplas wordt een bijzonder woongebied. De kavels zullen zijn omgeven door groen en water en bieden veel rust en privacy. Poelmolen Zuid is krijgt het karakter van een oud tuinderslaantje met knotwilgen langs het water. Hier grenzen de tuinen aan de ecologische zone, die deel uitmaakt van natuur- en recreatiegebied de Poelzone en door heel Waelpark loopt.

Waelplas Eiland

Waelplas Eiland krijgt het karakter van een privé-wooneiland. Het wordt bereikbaar met een brug vanaf de Rijnvaartweg. De entree naar de woningen gaat via een laan met bomen. Groene hagen zorgen voor een afscheiding tussen (privé)tuin en laan. Ook hier grenzen de tuinen aan de ecologische zone. Zowel bij Poelmolen Zuid als Waelplas Eiland is een eigen aanlegsteiger mogelijk

Waelplas West

Waelplas West wordt bereikbaar via Maesemundeweg. Hier komt een deel van de toekomstige huizen aan het (vaar-)water te liggen. In Waelplas West is niet alle grond in bezit van ONW en gemeente. Deze gronden zullen door een derde partij worden ontwikkeld.

Poelmolenweg

Deelplan Poelmolenweg  is bereikbaar via een oude tuindersweg met knotwilgen langs de ’s-Gravenzandsevaart. Bij een aantal kavels is een aanlegsteiger mogelijk. De start verkoop van de kavels in Waelplas is voorzien in de zomer van 2016.

Inloopavond

Iedereen kan op maandag 9 mei tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in de Beatrixzaal in De Kiem aan de Koningin Julianaweg 91 in ’s-Gravenzande, om kennis te nemen van de plannen. Omwonenden en belanghebbenden hebben een uitnodiging per e-mail of brief gekregen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Waelplas en het bijbehorende ontwerpexploitatieplan voor de gronden aan de Maesemundeweg die in bezit zijn van Bouwbedrijf Zwarts Naaldwijk BV, liggen tot en met 9 juni 2016 ter inzage. Het plan met bijlagen is in te zien op www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of op afspraak bij het Omgevingscontactcentrum.

Binnen de reactietermijn kunnen zienswijzen gestuurd worden naar de gemeente, team STB, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Het is ook mogelijk een zienswijze mondeling in te dienen. Neem hiervoor tijdens kantooruren contact op met de gemeente Westland via telefoonnummer 140174.