Nieuw plan De Kreken gepresenteerd: groene buitenwijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/06/2015 16:24 - Gewijzigd op 09/06/2015 16:30

Poeldijk 09.06.2015 - Rijtjes met betaalbare woningen met ruime tuinen, veel openbaar groen en sfeervolle kreekjes.

Dat is globaal wat het stedenbouwkundig plan voor De Kreken laat zien. Op 8 juni zijn tijdens een inloopavond de eerste plannen voor de nieuw te realiseren woonwijk in Poeldijk, getoond aan omwonenden. Het stedenbouwkundig plan zal samen met het bestemmingsplan straks de basis zijn voor de ontwikkeling van Poeldijkerhout, zoals de nieuwe woonwijk aan de rand van Poeldijk gaat heten.

Poeldijkerhout komt globaal te liggen tussen Dr Weitjenslaan, Dijkpolderlaan en Paul Captijnlaan. Aan weerszijden wordt het gebied begrensd door Nieuweweg en Verburghlaan. In het eerste deel dat aan Dr Weitjenslaan grenst komen circa 190 woningen. Het plan omvat voornamelijk rijwoningen, maar er komen ook twee-onder-een-kapwoningen en een aantal vrijstaande huizen. Door een deel van de wijk zullen sfeervolle kreekjes lopen. Langs de Paul Captijnlaan komt een brede groene zone dat als parkje wordt ingericht en als geluidbuffer dienst zal doen. Samen met de rest van het groen dat in Poeldijkerhout wordt aangelegd, leidt dit tot een substantiële toename van het openbaar groen in het dorp.

Suggesties

Het eerste deel dat ontwikkeld zal worden sluit aan op Dr Weitjenslaan. Tijdens de inloopavond zijn de verkaveling (situering van de huizen), de ontsluiting (toegangswegen naar de wijk), de invulling van openbaar groen en water en de mogelijke speelplekken getoond. De reacties op de plannen waren over het algemeen positief. Sommige bezoekers gaven nog aanvullende suggesties voor de inrichting van de nieuwe woonwijk.

Omwonenden en belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan De Kreken (fase 3), het ruimtelijk kader voor Poeldijkerhout, kunnen deze op 9 juni toelichten tijdens de openbare hoorzitting van de raadscommissie Ruimte van de gemeente Westland.