Prestatieafspraken Wonen Wateringen ondertekend

Gemeente Westland

Westland 18.04.2018 - Woningcorporatie Wonen Wateringen en de gemeente Westland ondertekenden vanmorgen de prestatieafspraken voor 2018.

Op basis van de woningwet 2015 maken gemeenten en woningcorporaties jaarlijks prestatieafspraken. Hierin leggen de partijen vast wat  gedaan wordt om het (woon)beleid in de gemeente te realiseren.


Foto 's Thierry Schut

Wethouder Frank Rijneveen (Volkshuisvesting) van Westland is tevreden.  ‘Als wethouder Volkshuisvesting in Westland weet ik dat er behoefte is aan sociale woningen. Ik ben blij dat in de huidige afspraken Wonen Wateringen inzet op groei van haar sociale huurvoorraad. Daarnaast omvatten de afspraken  woningen voor het middensegment. Ook daar is behoefte aan in onze gemeente.’

De nieuwe afspraken omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

-     In 2018 ontwikkelt Wonen Wateringen een seniorenbeleid gericht op doorstroming.

-     Ook wordt getracht om scheefwoners te verleiden door te stromen naar een vrije sector huurwoning.

-     Verkoop van gemiddeld 7 woningen per jaar (en afspraken over monitoring hiervan).

-     Meer inzet op groei van de voorraad: nieuwbouw (gericht op traploze appartementen en kleinere eengezinswoningen) uitsluitend in het sociale segment. 

-     Inzet van gemeente op verkennen mogelijkheid voor inzet van (gemeentelijke) gebouwen voor doelgroep sociale huur.

-     Bereidheid Wonen Wateringen om Vestia-bezit  over te nemen.

-     Steviger inzet Wonen Wateringen op duurzaamheid (o.a. gasloos bouwen).

-     Participatie Wonen Wateringen in de uitvoering van de ‘verkenning Gewoon Thuis’ (de woon-zorg-opgave).

-     Verkennen mogelijkheden van Wonen Wateringen voor ‘prikkelarm wonen’.

De prestatieafspraken worden jaarlijks gemonitord waarna de corporaties voor 1 juli een nieuw ‘bod’ doen op de gemeentelijke Woonvisie. In dat bod geven zij aan hoe ze het jaar erop uitvoering gaan geven aan het gemeentelijke woonbeleid. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om afspraken, indien nodig, verder aan te vullen of aan te scherpen.