Raad van State doet (tussen)uitspraak over Centrumplan Den Hoorn 

Gemeente Midden Delfland

Den Hoorn 04.10.2018 - Op 3 oktober 2018 deed de Raad van State een (tussen)uitspraak over het bestemmingsplan voor het centrum van Den Hoorn.

Het Centrumplan Den Hoorn biedt ruimte voor een nieuwe supermarkt en woningen. De Raad van State heeft de planologische bezwaren over het verkeer en parkeren afgewezen. In het bestemmingsplan zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen voor de nieuwe ontwikkelingen.

Wel draagt de Raad van State de gemeente op om binnen een half jaar het exploitatieplan, dat hoort bij het bestemmingsplan, op enkele punten aan te passen en extra te motiveren. De volledige uitspraak vindt u op de website van de Raad van State.

De gemeente gaat met betrokken partijen het Centrumplan Den Hoorn verder uitwerken.