Start van bouw Vleermuizenbrug Poelzone

Gemeente Westland, foto Hoogheemraadschap

Monster 06.03.2015 - Op donderdag 5 maart hebben wethouder Theo Duijvestijn en Hoogheemraad Arie van den Berg het startsein gegeven voor de bouw

van een bijzondere brug in de Poelzone, de Vlotwateringbrug oftewel de ‘Vleermuizenbrug’.


Foto Hoogheemraadschap

De brug kruist in het noorden van het plangebied de Vlotwatering en sluit vervolgens aan op de fietstunnel nabij 'De Westlandse Druif', die de provinciale weg (N211) ongelijkvloers kruist. De brug is er niet alleen voor fietsers en voetgangers, maar krijgt ook een belangrijke ecologische functie. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de Vlotwatering en omgeving belangrijk zijn als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen.

Daarom gaat deze brug straks plaats bieden aan verschillende soorten vleermuizen. Aan de noordkant als winterverblijf, het dek en de bakstenen balustrade bieden in de zomer ruimte aan vleermuizen en ook aan de kraamverblijven voor de vleermuizen. Zo ontstaat een ideale habitat voor verschillende soorten vleermuizen, met de mogelijkheid dat zich een grote kolonie kan vormen rond de brug.

In juli 2014 is begonnen met de uitvoering in de Poelzone. Het gebied wordt veranderd in een modern glastuinbouwgebied, met ruimte voor groen en water. Dit past geheel bij de ambitie in de visie Greenport Westland. De verwachting is dat het project in 2016 afgerond is.