Startersleningen populair in Westland

Gemeente Westland

Westland 05.03.2015 - De startersleningen zijn nog steeds erg populair in Westland. Ook in 2014 behoort Westland tot de gemeenten waar gemiddeld de meeste startersleningen zijn verstrekt.

Waar in de rest van Nederland gemiddeld 15 à 20 startersleningen per jaar worden verstrekt, waren dat er  vorig jaar in Westland ruim 5x zoveel, 117.

Wethouder A. Weverling: “Westland is een mooie gemeente om te wonen met de nodige werkgelegenheid. Dat we veel startersleningen verstrekken, is daar een bevestiging van.  De starterslening is een belangrijke impuls voor de Westlandse woningmarkt, er worden nog steeds 1 op de 6 woningen in Westland met behulp van een starterslening verkocht. Het is goed om te zien dat starters zo veelvuldig gebruik maken van de starterslening. De starterslening is niet alleen gunstig voor de starters zelf. De starterslening bevordert namelijk ook de verkoop van nieuwbouwwoningen en doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad.”

Hoe zit het met de starterslening?

Continuering

In 2014 zijn 117 startersleningen verstrekt. Hiermee is het “record” van 2013 (119 verstrekte startersleningen) bijna geëvenaard. Starters op de woningmarkt zijn belangrijk voor de doorstroming. De gemeenteraad heeft begin 2013 besloten om de starterslening met minimaal 2 jaar te continueren. Eind 2013 is daar bovenop budget beschikbaar gesteld voor het verstrekken van 50 extra startersleningen. Tevens is de starterslening ook mogelijk gemaakt voor economisch gebondenen aan de gemeente Westland. 

Rijk

Het rijk draagt naar schatting tot 1 mei 2015 voor 50% bij aan de starterslening. Door de rijksbijdrage (die begin 2013 van start ging) kan langer met het door de raad beschikbaar gestelde budget worden gedaan dan vooraf verwacht. Naar verwachting is er nog tot circa maart 2016 voldoende budget. Hierna zal de raad een besluit moeten nemen of zij de starterslening wil continueren.

Starterslening

De starterslening is bedoeld voor iedereen die voor het eerst een huis wil kopen. De lening  heeft een looptijd van maximaal 30 jaar en een rentevaste periode van 15 jaar.

De eerste drie jaar na het afsluiten van de starterslening hoeft er geen rente en aflossing te worden betaald. Hierna wordt in principe wel rente en aflossing betaald. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-.