Versoepeling regels welstandsvrij bouwen

Gemeente Westland

Westland 17.09.2015 - Er komen eenvoudigere regels en meer vrijheid voor welstand. Welstand gaat over de verschijningsvorm van bouwwerken.

Woensdagavond stemde de gemeenteraad in met de wijziging van de welstandsnota. De wijzigingen op deze nota liggen met ingang van 25 september 2015 voor zes weken ter inzage.

Wethouder Arne Weverling (ruimtelijke ordening) over de versoepeling: “De gemeente Westland hecht veel waarde aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Architectuur speelt hierin een prominente rol. Spelregels hiervoor zijn te vinden in de welstandsnota. We willen onze burgers echter niet teveel beperken. Al in 2012 brachten we het aantal regels sterk terug. Dit is geëvalueerd en het blijkt een goede stap  te zijn geweest. Nu nemen we een volgende stap in dezelfde richting.”

Welstandsvrij en welstandsluw bouwen

Welstandsluw bouwen biedt meer mogelijkheden voor architectonisch bijzondere bouwwerken. Er zijn drie plekken aangewezen om hiermee aan de slag te gaan. Er komen welstandsluwe woningbouwkavels in de gebieden Poelkade Zuid, het te ontwikkelen Rijnvaertpark (beide te ’s-Gravenzande) en de duinkavel aan de Otterschelp in Duingeest te Monster. Hiermee geeft de gemeente burgers de vrijheid bij het realiseren van hun woning en maakt uitdagende architectuur mogelijk, op plekken waar dit verantwoord is. Om buitensporige gevallen te voorkomen blijven de excessenregeling en het reclamebeleid van kracht.

Daarnaast wordt de categorie welstandsvrije bouwwerktypen uitgebreid en  worden de regels rondom het bouwen van een dakkapel versoepeld.

Planning

Na de ter inzageperiode van zes weken worden alle zienswijzen beoordeeld en verwerkt en gaan de stukken met advies via de formele vaststellingsprocedure eerst langs het college en dan naar de raad van de gemeente Westland voor vaststelling.

Meer informatie

Meer informatie kunt u ontvangen via het Omgevingscontactcentrum: 140174 maandag t/m vrijdag 08.30 tot 17.00 uur.