85% van ambulances in Maassluis op tijd

College Maassluis

Maasssluis 21.07.2014 - De fractie van VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W over de aanrijdtijden van de ambulances in Maassluis.


Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

Uw fractie heeft zich op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad tot ons gericht met enkele vragen. Wij hebben over uw vragen contact opgenomen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en wij zullen in deze brief uw vragen, in de volgorde zoals ze door u zijn gesteld, beantwoorden. 
 

1. De eerste kwartaalrapportage 2014 laat voor Maassluis geen structurele verbetering van de ambulancezorg zien en nog steeds komt 1 op de 5 ambulances te laat in situaties die levensbedreigend kunnen zijn. Heeft u de afgelopen periode contact gehad met de directie van de veiligheidsregio met betrekking tot de prestatie in het eerste kwartaal van 2014 en wat was hiervan de uitkomst?


De norm voor de opkomsttijd van een ambulance is bij een Al-rit (hoge prioriteit) 15 minuten. In Maassluis is de ambulance in het eerste kwartaal van 2014 in 80.1% van de ritten op tijd bij het incident. Inmiddels zijn ook de cijfers voor het tweede kwartaal bekend. In het tweede kwartaal was de ambulance in 85% van de meldingen binnen 15 minuten ter plaatse. Gemiddeld komt dit voor 2014 neer op 83%.

U treft hieronder een uitsplitsing aan per postcode. Opgemerkt moet worden dat voor de postcodes 3145 en 3146 de ambulance middels "burenhulp" wordt gedekt via de regio Haaglanden.


De burgemeester heeft contact gehad met de directie van de VRR met het verzoek aan te geven welke mogelijkheden men nog meer hebben om de prestaties van de ambulancezorg te verbeteren. Zie ook het antwoord op vraag 2.

Uitsplitsing per postcode:

 

Postcode

     

3141

96%

96%

97%

97%

97%

 

3142

92%

93%

93%

93%

94%

 

3143

95%

97%

100%

100%

100%

 

3144

78%

83%

85%

90%

94%

 

3145

70%

80%

81%

81%

83%

 

3146

80%

80%

82%

82%

83%

 

3147

35%

67%

67%

67%

100%

 

Totaal

83%

87%

88%

90%

93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

2. Reeds vele malen is er aandacht gevraagd om te komen tot een structurele verbetering, deze laatste keer in september 2013; destijds heeft u indringend gesproken met de directie van de veiligheidsregio. Kunt u een terugkoppeling geven van de gemaakte afspraken en de resultaten hiervan zover?

 

De ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond wordt uitgevoerd door de coöperatie AZRR. Aan haar is de vergunning verleend door het Ministerie van VWS. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is één van twee partners in de coöperatie AZRR, naast een private partner: de BIOS groep. De coöperatie AZRR wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars, de coöperatie moet over haar prestaties verantwoording afleggen aan het Ministerie van VWS.

De VRR gaat zo efficiënt mogelijk om met de middelen die door de zorgverzekeraars ter beschikking worden gesteld. Nadat een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de burgemeester en de directie van de VRR, heeft de AZRR besloten per 1 juli 2014 een ambulance op te stellen aan de Hoogstad in Vlaardingen in plaats van bij de Hargalaan in Schiedam. Verwacht wordt dat hiermee de opkomsttijden zullen verbeteren omdat de rijafstand korter zal zijn. Deze standplaatswijziging zal na 3 maanden en na 6 maanden geëvalueerd worden om te zien of deze constructie een verbetering in de aanrijdtijden oplevert.

 

3. Tijdens de zomermaanden in 2013 Is er een ambulance standplaats In Maassluis gerealiseerd op warme dagen; bestaat dit voornemen voor 2014 ook?

Ja, ook voor deze zomer wordt extra ingezet op warme dagen. Op 19 juni 2014 heeft de burgemeester de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de inzet van een nieuw soort Eerste Hulp Voertuig. Naast de benoemde standplaats wijziging zoals beschreven bij vraag 2, wordt dus ook met gevarieerde dienstverlening getracht de prestaties te verbeteren.

4. Uit de rapportage blijkt dot de aanrijdtijden voor de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Albrandswaard in 2012 een zelfde prestatie als Maassluis lieten zien. In stappen zijn voor deze twee gemeenten de prestaties aanzienlijk verbeterd, terwijl hier voor Maassluis nauwelijks sprake van Is. Kunt u aangeven welke specifieke maatregelen in die twee gemeenten geleld hebben tot deze verbetering en waarom deze specifieke maatregelen in Maassluis niet toegepast kunnen worden ?


In Krimpen aan den IJssel en Albrandswaard zijn geen maatregelen genomen ten aanzien van de positionering van voertuigen of het inzetten van andere soorten voertuigen.

De stijging van de aanrijdtijden in deze gemeenten is - net als in andere gemeenten - een gevolg van het feit dat de AZRR op basis van statistieken uit het verleden steeds beter in kan schatten waar en wanneer behoefte is aan hulpverlening. Deze gegevens worden door de meldkamer steeds beter gebruikt om voertuigen op de juiste plaats te positioneren.

Om de aanrijdtijden van de ambulance nog verder te verbeteren wordt sinds kort gewerkt met het systeem van een Direct Inzetbare Ambulance. Dit houdt in dat een ambulance direct zal gaan rijden ook al is de melding nog niet geheel afgerond.

Al deze ontwikkelingen zijn weloverwogen stappen in een zoektocht naar structurele verbeteringen. 
 
 

 

 

 

Reacties (1 reactie geplaatst)

Waarom die andere 15 % NIET ?????????????????
Bakkie doen onderweg ofzo ????

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.