Aanleg zebra Prins Hendrikstraat in Hoek van Holland

Arjen van der Lugt

Hoek van Holland 18.05.2015 - In Hoek van Holland wordt op dit moment aan de Prins Hendrikstraat ter hoogte van de Albert Heijn een voetgangersoversteekplaats aangelegd.

Bij de nieuwe inrichting van het centrum zou deze voetgangersoversteekplaats - die hier al jaren lag - oorspronkelijk niet terugkomen. Na bemiddeling door Humanitas, de WMO-adviesraad de Ondernemersvereniging en de gebiedscommissie keert de zebra dus toch terug. Dit tot grote tevredenheid van deze partijen.Morgen - om 10:30 - verzamelen bewoners uit onder meer het Bertus Bliekhuis en Duinstaeta op het Brinkplein om op de foto te gaan bij de nieuwe oversteekplaats. Dit als dank aan de gemeente Rotterdam voor hun inzet.

Gebiedscommissie Hoek van Holland’