Aanslag waterschapsbelasting binnenkort op de mat

Hoogheemraadschap Delfland

Westlanden 15.01.2016 - Van januari tot en met april verstuurt de Regionale Belasting Groep (RBG) gefaseerd de belastingaanslagen voor de zuiveringsheffing

en watersysteemheffing van Delfland.

Voor vragen over de hoogte van uw aanslag of de wijze van betaling, kunt u contact opnemen met de RBG via 088 291 10 00 of via www.derbg.nl. Houdt uw aanslagnummer bij de hand.

Hoeveel betaalt u?
Op de aanslag staat het bedrag dat u moet betalen. Hoeveel belasting u moet betalen hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u een huis huurt, huiseigenaar bent of uw huishouden uit één of meer personen bestaat.

Tarieven voor watersysteemheffing:

Voor een huishouden: € 117,90
Voor een woning of bedrijfspand: 0,0274% van de WOZ-waarde
Voor een ongebouwd terrein: € 89,64 per hectare
Voor een natuurterrein: € 3,69 per hectare
Voor een weg: € 448,20 per hectare

Tarief voor zuiveringsheffing:

Per vervuilingseenheid*: € 94,45 Voor eigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing voor een huishouden en een percentage van de WOZ-waarde. |

* Een vervuilingseenheid is de hoeveelheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten. Als u alleen woont betaalt u voor 1 vervuilingseenheid. Woont u met twee of meer mensen in een huis, dan betaalt u voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.

Tarieven 2016
Gespreid betalen via automatische incasso U hoeft de heffing niet in één keer te betalen. U kunt de aanslag gespreid betalen in maximaal tien termijnen, via een automatische incasso, met een minimum bedrag van 15 euro.

Hoe regelt u zo’n gespreide betaling?

Telefonisch via 088 291 10 00. Houd het aanslagnummer uit de brief bij de aanslag bij de hand. Digitaal via www.derbg.nl Log in met uw DigiD op ‘Mijn RBG’.

Waarom krijg ik geen kwijtschelding meer voor de zuiveringsheffing?

Tot vorig jaar hoefden mensen met een inkomen op bijstandsniveau geen zuiveringsheffing te betalen. Dit voordeel verdwijnt per 2016.

Het bedrag dat inwoners betalen voor het schoonmaken van het afvalwater wordt steeds hoger. De overige belastingbetalers betalen daardoor steeds meer. Daar wil het Hoogheemraadschap van Delfland iets aan doen. Om de lasten te verdelen en het tarief gelijk te houden, betaalt iedereen vanaf 2016 mee aan het schoonmaken van afvalwater.

Een ander onderdeel van de waterschapsbelasting is de watersysteemheffing. Hiervoor krijgen mensen met een inkomen op bijstandsniveau nog steeds voor het volledige bedrag aan kwijtschelding.

Waarvoor betaalt u zuiveringsheffing?

De zuiveringsheffing wordt gebruikt voor het schoonmaken van afvalwater in de regio. Iedereen die afvalwater loost (bijvoorbeeld via het toilet en de douche), moet hieraan meebetalen.

Geen bezwaar mogelijk Tegen het afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing is geen bezwaar mogelijk.