Aanslagen gemeentelijke heffingen van start

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 27.02.2014 - Vanaf donderdag 27 februari worden de meeste aanslagbiljetten gemeentelijke heffingen voor 2014 verstuurd.

 Op het biljet kunnen de volgende beschikkingen en/of aanslagen staan:

  • Woz-beschikking;
  • Aanslag onroerende-zaakbelastingen;
  •  Aanslag rioolheffing;
  • Aanslag afvalstoffenheffing.

Bij het aanslagbiljet is een toelichting gevoegd. Deze toelichting geeft beknopte informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke heffingen. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Belastingen'. Als de informatie in de toelichting en op de website onvoldoende antwoord geeft op uw vraag, kunt u contact opnemen met het KlantenContactCentrum van de gemeente, telefoonnummer (015) 3804111.

Hoe betaalt u de aanslagen gemeentelijke heffingen?

U kunt de aanslagen gemeentelijke heffingen betalen via internetbankieren of via een overschrijvingskaart van uw bank. Vermeldt u daarbij wel het 16-cijferig betalingskenmerk. Dit kenmerk staat rechtsboven op het aanslagbiljet. Uw betaling moet binnen 2 maanden na datum van het aanslagbiljet bij de gemeente binnen zijn.

U kunt ook betalen door middel van automatische incasso. U machtigt dan de gemeente om in maximaal 9 termijnen het aanslagbedrag van uw rekening te incasseren. U kunt automatische incasso zowel digitaal als telefonisch aanvragen.
Als u al deelneemt aan de automatische incasso hoeft u niets te doen. De machtiging geldt tot u deze intrekt.

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Het kan zijn dat u de aanslagen niet of met grote moeite kunt betalen. Misschien komt u  dan in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.
Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Niet alleen wordt er gekeken naar de hoogte van uw inkomen, maar ook naar uw gezinssamenstelling. Ook speelt mee of u over vermogen beschikt.
Bij het KlantenContactCentrum kunt u informeren naar de mogelijkheid voor kwijtschelding en/of het kwijtscheldingsformulier aanvragen.

‘WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ ‘WOZ-waarde verlagen? Gratis, gemeente betaalt!’

Er zijn diverse bureaus met deze slogans actief. Waarschijnlijk heeft u er wel eens iets over gelezen, bijvoorbeeld via Vereniging Eigen Huis, op het internet of op een billboard langs de snelweg. Het klinkt aantrekkelijk, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde, kunt u contact opnemen met het team belastingen. Zij nemen dan de taxatie met u door. Eventuele fouten kunnen zo eenvoudig gecorrigeerd worden. Gratis.
Vindt u dat een en ander toch niet juist is, dan is het verstandig om bezwaar maken. Ook bezwaar maken is altijd gratis, en u heeft er eigenlijk geen gespecialiseerd bureau voor nodig. Uw bezwaar wordt op gelijke wijze behandeld als een bezwaar ingediend door een taxatiebureau.
De bureaus zeggen wel dat ze gratis werken, maar dit klopt niet helemaal.

Als een bezwaar gegrond is zal de gemeente een onkostenvergoeding betalen als daar om gevraagd is in het bezwaar. Als een bureau voor u bezwaar maakt, geeft u dit bureau toestemming om deze onkostenvergoeding te incasseren. Een dergelijke kostenvergoeding kost de gemeente al snel € 700,- of meer. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk in de tarieven moeten verwerken. U, en elke inwoner en ondernemer, in de gemeente betaalt zo een prijs voor de taxatiebureaus die aangeven gratis bezwaar te maken.