Aanvang nieuwe fiets-/voetgangersbrug

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/07/2013 13:42 - Gewijzigd op 04/07/2013 13:49

Maassluis 04.07.2013 - De stadsregio Rotterdam en de gemeente werken aan een mooie en veilige fiets- en wandelroute voor bewoners en bezoekers van Maassluis.

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen de Burgemeester De Jonghkade en Govert van Wijnkade draagt hieraan bij. Op donderdag 4 juli 2013 vond de feestelijke starthandeling van de aanleg plaats door wethouder Keijzer, in aanwezigheid van vele omwonenden en geïnteresseerden op de fiets. Naar verwachting kan deze nieuwe brug voor langzaam verkeer nog aan het einde van dit jaar worden geopend.Ingenieursbureau Oranjewoud heeft de brug ontwerpen: een dubbele ophaalbrug die esthetisch uitstekend past in de historische binnenstad van Maassluis. De aannemer Wallaard uit Noordeloos zorgt vervolgens dat het werk zo voorspoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Dat de aanleg overlast zal veroorzaken voor omwonenden en ondernemers aan de buitenhaven is onvermijdelijk. De aannemer en gemeente doen er alles aan om dit te beperken tot een minimum.

Realisatie met behulp van subsidies
Al sinds 2007 heeft de gemeente het initiatief om het ‘knelpunt’ over de buitenhaven van Maassluis in de regionale fietsroute langs de Nieuwe Waterweg aan te pakken. Uit een haalbaarheidstudie bleken hiervoor goede mogelijkheden. Ook de Stadsregio Rotterdam heeft de ambitie om het fietsverkeer in de Waterwegregio te stimuleren door middel van fietsbeleid, veiligheid etc. Beide initiatieven zijn gebundeld en opgenomen in het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP).

Omdat de Stadsregio waarde hecht aan de realisatie van de fiets-/voetgangersbrug in Maassluis, stelt zij een aanzienlijk bedrag aan subsidie beschikbaar. Ook is deze brug gezien als een impuls voor de ontwikkeling van de historische sleepboothaven, waardoor ook het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft besloten een subsidie te verstrekken. Tot slot is het Hoogheemraadschap van Delfland een belangrijke partner in het vergunningentraject. Ook zij gaven hun medewerking om de realisatie mogelijk te maken. Wij zijn allen hiervoor dankbaar.

Onderdeel van fietsroute Van Stad naar Strand
De fiets- en voetgangersbrug verbetert de fietsroute van Stad naar Strand, die 8 juni 2012 officieel werd geopend. De bestuurders uit de regio zetten hun handtekening voor het ook toegankelijk en mooi maken/houden van de route. Naast deze brug zal een boulevard met horeca langs woonwijk Het Balkon, de route nog aantrekkelijker maken. Het gebied is een bezoekje waard.