Abengoa hoor € 1 miljoen boete eisen

Openbaar Ministerie

Rotterdam 28.01.2016 - Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een boete van 1.000.000 euro geëist tegen het bedrijf Abengoa

BioEnergy Netherlands B.V. (hierna: Abengoa) voor het jarenlang overtreden van de milieuvergunning. Hierdoor hadden omwonenden last van stankoverlast. De officier van justitie eiste behalve de boete ook een voorwaardelijke stilleging van zes maanden.

Abengoa produceert sinds mei 2010 bio-ethanol in haar inrichting in Rotterdam. Sinds die tijd klagen omwonenden over stankoverlast. Het gaat om meer dan 1000 klachten alleen al in 2013 en 2014. Uit onderzoek door de Politie en metingen van de DCMR blijkt dat Abengoa meer geur uitstootte dan was toegestaan volgens de milieuvergunning.

Handhaving provincie een lachertje in kwestie Abengoa

Woongenot omwonenden aangetast

De officier van justitie noemde de overtredingen op zitting ernstig: “Een milieuvergunning is een zorgvuldig tot stand gekomen balans tussen economische belangen en de belangen van gezondheid, veiligheid en milieu. Door de vergunning te overtreden stelde Abengoa de productie boven het welbevinden van omwonenden. Zelfs de nodige bestuurlijke interventies hebben Abengoa niet tot een andere houding kunnen bewegen.” De officier van justitie stelt dat abengoa met haar wijze van bedrijfsvoeren het woongenot van veel mensen heeft aangetast: “Mensen worden wakker van de geur, vinden het vervelend, misselijkmakend, krijgen er hoofdpijn van, sluiten noodgedwongen hun ramen, voelen zich zelfs genoodzaakt hun woning tijdelijk te verlaten, worden boos, voelen zich aan het lijntje gehouden als het veelvuldig klagen tot niets leidt, vrezen dat het de waarde van hun huizen aantast.” Pas in 2014 werden de problemen opgelost door het bedrijf. De officier noemde dit op zitting onvoorstelbaar: “Het heeft dus vier jaar moeten duren, vier jaren van klachten uit de omgeving, vier jaren van niet voldoen aan vergunningvoorschriften, voordat Abengoa besluit om het bedrijfsproces te stoppen bij niet toegestane geuremissie.”

Abengoa is eerder door de rechtbank veroordeeld tot een boete van 55.000 euro, vanwege een arbeidsongeval ten gevolge van een slechte veiligheidscultuur bij het bedrijf. Het bedrijf is tegen het vonnis in appel. De houding van het bedrijf is nog steeds hetzelfde als toen, stelde de officier op zitting: “Ten alle tijden productie vòòr omgeving.” Daarom eist de officier van justitie dit maal een boete van 1.000.000 euro en een voorwaardelijke stillegging van zes maanden als stok achter de deur.