Acht lintjes in Midden-Delfland

Gemeente Midden Delfland

Schipluiden 26.04.2019 - Zijne Majesteit de Koning heeft ter gelegenheid van zijn verjaardag zeven inwoners van Midden-Delfland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Eén iemand is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester A.J. Rodenburg heeft hen op 26 april toegesproken naar aanleiding van hun bijzondere inzet voor de samenleving gedurende geruime tijd. De gedecoreerden hebben in de raadzaal van het gemeentehuis in Schipluiden de versierselen opgespeld gekregen die horen bij deze eervolle onderscheiding.


Foto Robert Mangal

De volgende personen hebben een lintje gekregen:

Mevrouw P.A. (Pleunie) Moor-Dijkshoorn, Den Hoorn – Lid
Mevrouw Moor-Dijkshoorn is sinds 1994 vrijwilligster bij de stichting Welzijn Midden-Delfland, waar zij allerlei activiteiten organiseert voor de SooS. Verder zet zij zich in voor de maandelijkse gezamenlijke maaltijd in het bejaardencentrum. Al ruim achttien jaar is mevrouw secretaris van het Woudtse Kerkkoor. Hiervoor onderhoudt ze contacten met Fonds 1818. Ook brengt ze bloemen rond en regelt ze vervoer naar de vieringen. Tot slot is mevrouw Moor-Dijkshoorn al tien jaar vrijwilliger bij Akkerleven. Ze helpt de bewoners bij het nuttigen van de maaltijd.

De heer C.A.A. (Kees) van Paassen, Den Hoorn – Lid
Het was al in 1953 dat de heer van Paassen begon als vrijwilliger van de Scouting Den Hoorn. Later werd hij voorzitter en in 1967 was hij betrokken bij de oprichting van Scouting Schipluiden. Sinds 1985 is de heer van Paassen actief bij de Midden-Delfland Vereniging. Hij fotografeert en schrijft over zijn ervaringen in de natuur van Midden-Delfland. Artikelen worden gepubliceerd in de Midden-Delfkrant. Ook geeft hij presentaties en deelt hij zijn kennis met verschillende doelgroepen.

Mevrouw W.J. (Wil) van Paassen-Dessens, Den Hoorn – Ridder
Mevrouw van Paassen-Dessens is al sinds 1950 vrijwilliger bij allerlei organisaties. Zij zet zich in voor de ouderen in de gemeente en de regio. Zo is ze vrijwilliger en bestuurslid van de KBO Zuid-Holland, waar ze ook deelneem aan diverse werkgroepen en commissies. In 2005 was mevrouw de medeoprichter van de KBO afdeling Den Hoorn, waar ze nog altijd voorzitter en secretaris is. Tot slot is zij al jarenlang lid van diverse (gemeentelijke) werkgroepen en commissies, veelal gericht op de belangenbehartiging van ouderen.

Mevrouw A.M.A. (Anneke) van der Voort-Vijverberg, Maasland – Lid
Mevrouw van der Voort-Vijverberg is al sinds 1977 vrijwilliger bij de Zonnebloem. In 2001 was ze medeoprichter van de Zonnebloem, afdeling junioren Westland. Ze fungeert als verpleegkundige, bezoekt patiënten en helpt mee bij de organisatie van activiteiten. Sinds 2010 is mevrouw van der Voort-Vijverberg ook bestuurslid van Bezoekwerk Zonnebloem. Naast deze activiteiten is ze ook vrijwilliger en bestuurslid geweest van de Parochie St. Jan de Doper in Wateringen en was ze lid van de Ouderraad van de Mariaschool in Wateringen.

De heer G.N.A. (Ben) Haring, Schipluiden - Lid
De heer Haring is al ruim veertig jaar een actieve vrijwilliger bij Stichting Zomerfeesten. De heer Haring heeft binnen de stichting onder andere de rol van penningmeester en logistiek coördinator jarenlang op zich genomen. Naast zijn inzet voor Stichting Zomerfeesten is de heer Haring vrijwilliger bij V.V. Schipluiden, waarvoor hij onder meer sponsoren wierf en speaker is bij de thuiswedstrijden. Tot slot werft hij fondsen, vraagt hij vergunningen aan en zorgt voor het opstellen van de veiligheidsplannen van Stichting Evenementen Midden-Delfland. Daarnaast bekleedt hij bij deze stichting de rol van secretaris en penningmeester.

De heer A.A. (Albert) Moerman, Schipluiden – Lid
De heer Moerman is al sinds 1968 de organist van PKN Gemeente ’t Woudt-Den Hoorn. Hij begeleidt de gemeentezang en speelt tijdens verschillende diensten composities uit de rijke orgelliteratuur. Sinds 1971 organiseert hij een serie zomerconcerten in ’t Woudt. ’t Woudt staat hierdoor nationaal en internationaal op de kaart als één van de belangrijkste podia voor oude muziekconcerten. Ook is meneer Moerman lid van het comité van aanbeveling en bestuurslid van Muziekconcours Maassluis Muziekweek jong talent. Tot slot is hij de muziek coördinator van Stichting Open Monumentendag in Delft.

Mevrouw W.A.M. (Wil) van Paassen-Ammerlaan, Schipluiden – Lid
Mevrouw van Paassen-Ammerlaan is actief bij verschillende verenigingen en organisaties. Bij IJsclub Vlietland verzorgt zij sinds 1991 de catering en de jaarlijkse Opzoomerdag. Ook bij muziekvereniging Caecilia verzorgt mevrouw al jarenlang koffie en thee na afloop van repetities. Daarnaast beheert ze de voorraad en helpt ze met de verkoop van concertkaarten. De laatste tien jaar is mevrouw van Paassen-Ammerlaan ook vrijwilliger bij De Dorpshoeve en Akkerleven.

De heer N.G.J. (Nico) van Wijk, Schipluiden – Lid
De heer van Wijk is jaarlijks vrijwilliger bij Stichting Zomerfeesten. Hij is daar actief als timmerman en maakte diverse objecten zoals de zithoeken en de tijdelijke brug. Hij brengt zijn kennis graag over aan de jongere generatie. Op sportief gebied was de heer van Wijk jarenlang actief als vrijwilliger en bestuurslid IJsclub Vlietland en sinds 1998 als vrijwilliger bij voetbalvereniging V.V. Schipluiden. Tot slot begeleidt hij jongerenreizen, werft hij fondsen en organiseert activiteiten voor de stichting VAMOS.