Afrondende werkzaamheden aan de metrolijn

Ruud Langeveld

Hoek van Holland 30.06.2023 - Nu de bouw en de aanleg van de metrolijn naar het strand voltooid is, verdwijnt daarmee ook de projectorganisatie Metro aan Zee.


Het beheer van de metrolijn is overgedragen aan de RET. Sinds de metrolijn naar het strand op vrijdag 31 maart in gebruik is genomen, heeft de RET inmiddels meer dan 120.000 reizigers bij het metrostation Hoek van Holland Strand zien uitstappen.

Het verwijderen van het tijdelijke station Hoek van Holland Haven is afgerond. Momenteel wordt hier de laatste hand gelegd aan de aanleg van een onderhoudspad en het plaatsen van de definitieve hekwerken. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind juli afgerond.

Begin dit jaar is het liftplateau aan de westzijde van station Hoek van Holland Haven geplaatst. Dit liftplateau biedt een extra toegang voor minder goed ter been zijnde reizigers om op het perron te komen. De hellingbaan aan de oostzijde geeft toegang voor alle doelgroepen. Deze lift is helaas nog niet in bedrijf. Het project is in samenspraak met RET en liftleverancier bezig om de knelpunten te analyseren en te herstellen. Helaas duurt dat langer dan gehoopt.

In de komende week vinden er in de nacht spoormetingen plaats. Dat is regulier spoorwerk en geven geen hinder voor omwonenden. De masten met de M-symbolen bij de stations Hoek van Holland Haven en station Hoek van Holland Strand zijn medio mei geplaatst. Op de route naar het tijdelijke station Hoek van Holland Haven hebben in de afgelopen jaren plantenbakken gestaan. Deze waren nodig als tijdelijke habitat voor de mussenpopulatie. Nu de beplanting rond de metrobaan is volgroeid en de werkzaamheden zijn afgerond, zullen deze bakken verwijderd worden.

De bushaltes aan de Strandweg worden na de bouwvak verwijderd. Hier wordt de oorspronkelijke situatie weer teruggebracht. Zo komen aan de zuidzijde de parkeervakken weer terug en wordt aan de noordzijde het voetpad verwijderd en het gazonhekje teruggeplaatst. Op verzoek van het Zuid Hollands Landschap zal aan de noordzijde tijdelijk totdat de beplanting volgroeid is een paal en draad hekwerk geplaatst worden. 

Of de metromuur op de huidige locatie zal blijven staan is onzeker omdat deze niet in de oorspronkelijke inpassingsplannen was opgenomen en er geen vergunning voor is. Momenteel wordt dit onderzocht en wordt ook gekeken naar een alternatieve locatie. Als alle werkzaamheden zijn afgerond zal ook het laatste depot van Metro aan Zee aan de Langeweg verwijderd worden. 

Werkzaamheden voor (regulier) onderhoud, welke nog plaats zullen gaan vinden, worden via de gebruikelijke communicatiekanalen gecommuniceerd.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.