Afsluiting Strijp en Reijnerwatering voor gemotoriseerd vaarverkeer

HH Delfland

Den Haag 23.05.2019 correctie update - De Strijp en Reijnerwatering bij Den Haag blijven ook dit vaarseizoen onder beperkende voorwaarden geopend voor al het bootverkeer.

Van 15 april tot 15 juni 2019 zal de vaarweg tijdelijk volledig gesloten worden voor alle motorboten. Deze sluiting is nodig omdat te vaak de opgelegde beperking werd overtreden. Hierdoor heeft de vegetatie te weinig kans aan te groeien tot sterke en robuuste planten. Dankzij de afsluiting kan dit alsnog.

21 mei 2019
Op dinsdag 21 mei is een versperring in het water aangebracht nabij De Zweth en de Erasmusweg. Kano’s en kleine ongemotoriseerde bootjes kunnen hier gewoon langs.

De afgelopen 2 jaar waren de Strijp en Reijnerwatering onderdeel van een pilot waarbij getest werd wat het toestaan van beperkt vaarverkeer voor effect heeft gehad op de ecologische waterkwaliteit. De gegevens van de pilot worden rond de zomer gepresenteerd. De Strijp en de Reijnerwatering vormen een verbinding tussen de vaarwateren in Den Haag en het Westland en Midden Delfland, maar zijn ook ecologisch van groot belang.

Door nog twee jaar te monitoren hopen we een beter beeld te krijgen van de korte én lange termijneffecten. Dit helpt ons te zoeken naar oplossingen waarmee we de gebruiksfuncties van het water goed kunnen combineren en zo ruimte te maken voor de ecologie én voor recreatie. De gegevens die we verzamelen kunnen we gebruiken voor andere vaarwegen.

De beperkende voorwaarden op de Strijp en Reijnerwatering zijn:

- Strijp en Reijnerwatering zijn van 15 april tot 15 juni gesloten voor al het gemotoriseerde vaarverkeer, inclusief vergunninghouders. Deze periode kan de vegetatie aangroeien tot robuuste planten.

- Na 15 juni is de watergang open voor 1-richtingsverkeer. 1 richting zodat boten in het midden van de watergang blijven. Zo kan aan de zijkanten vegetatie groeien. Boten kunnen van Den Haag richting Midden-Delfland/Westland varen. Terug kunnen ze via Delft en de Vliet. Omwonenden en ondernemers met een ontheffing kunnen wel 2 richtingen op varen.

- Verder geldt er een snelheidsbeperking; 4 km/u i.p.v. 6km/u.