Afwatering Van Beethovenpark niet in orde

PvdA Maassluis

Maassluis 26.01.2016 - Het park tussen de Mozarlaan en de Beethovenlaan is voor veel inwoners van de componistenwijk

een fijne plek om te spelen of op een andere te recreëren. Daarnaast is het Van Beethovenpark ook een belangrijke doorgang voor langzaamverkeer als route van en naar de koningshoek. Tijdens de werkbezoeken hebben we eerder gehoord over problemen met het waterbeheer in het park.

Meldingen van bewoners bij het meldpunt Schoon, Heel en Veilig hebben echter geen effect gehad. Tijdens periodes van regen blijken de paden en het park zelf slecht te betreden vanwege de vele plassen die zowel op de paden als op het gras blijven liggen. En als het zoals recent vriest, bevriezen de natte paden en wordt het gevaarlijk om erop te lopen.

Daarom stellen we de volgende vragen aan het college:

1. Bent u op de hoogte van de slechte waterafvoer van zowel de voetpaden als bepaalde plekken in het park zelf? Is er een vorm van drainage aangelegd in het park?

2. Bent u net als de PvdA Maassluis van mening dat de paden in het park begaanbaar en veilig gebruiken moeten zijn?

3. Welke stappen bent u van plan te nemen om ervoor te zorgen dat de paden en het park ook na regenval goed te betreden zijn en blijven?

4. Bij slecht wegdek plaats de gemeente borden om gebruikers te waarschuwen. Bent u bereid om, zolang er geen oplossing voor dit probleem is gevonden, ook op deze locatie vergelijkbare borden te plaatsen?

PvdA Maassluis