Alpaca-fokkerij moet definitief weg van gemeente

Gemeente Westland

Poeldijk 24.03.2014 - De afgelopen maanden is gezocht naar een oplossing voor de alpaca-fokkerij in Poeldijk.

Met zowel de eigenaar van de fokkerij als zijn buurvrouw is uitgebreid gesproken. Een oplossing is alleen mogelijk als beide partijen willen bewegen. Helaas is dit niet het geval. De gemeente kan dan ook niet anders dan handhavend optreden. Vorige week is aan de heer Enthoven kenbaar gemaakt dat het college gaat handhaven. De beslissing op bezwaar wordt deze week genomen.

Alpaca Westland in uitzending op RTL4

Context

Voor een optimale ontwikkeling van Greenport Westland moet de grond die voor de glastuinbouw bestemd is ook door de glastuinbouw gebruikt kunnen worden. De alpaca-fokkerij past niet in het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor het glastuinbouwgebied. Hoe meer activiteiten die niets met het telen van bloemen, planten en groente te maken hebben, hoe meer het Westlandse glastuinbouwgebied van binnenuit wordt uitgehold. Dat is gezien het belang van Greenport Westland voor de Nederlandse economie niet wenselijk. Daar komt bij dat de buren van de heer Enthoven stank- en geluidsoverlast hebben van de fokkerij.

De buren van de alpaca-fokkerij hebben een handhavingsverzoek ingediend. De gemeente is wettelijk verplicht een dergelijk verzoek in behandeling te nemen en heeft bij de heer Enthoven aangegeven dat hij de alpaca-fokkerij moet beëindigen. Daarbij is medegedeeld dat hij dwangsommen moet betalen als hij dit niet doet. Hier heeft de heer Enthoven bezwaar tegen gemaakt.

Daarnaast heeft de heer Enthoven beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het vastgestelde bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Westland”. De gemeenteraad heeft de zienswijze van de heer Enthoven tegen het ontwerp bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Westland” namelijk afgewezen en daarmee aangegeven dat de fokkerij naar haar mening niet in het glastuinbouwgebied thuis hoort.