Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/09/2013 12:09 - Gewijzigd op 14/09/2013 12:45

Poeldijk 14.09.2013 - Opnieuw lijkt er commotie te ontstaan rondom de sluiting van een bedrijf. Betrof het in Monster camping Molenslag, in Poeldijk gaat het om een Alpacafokkerij aan de Wateringseweg.

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

Nadat eigenaar Theo Endhoven in 2002 de kassen op zijn 1,3 ha land had laten slopen, besloot hij om wat dieren op het land te gaan houden. Daarbij kwam hij uit op een zeldzaam diersoort de Alpaca 's uit.

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

Wat als hobby destijds begon met een paar dieren groeide uit tot een serieuze Alpacafokkerij, waar hij sinds de laatste 4 jaren eens per jaar een open dag houdt voor de inwoners uit de regio. Aanstaande zondag 15 september van 11.00 tot 17.00 zijn de deuren van zijn bedrijf opnieuw geopend.

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

'Een Alpaca stamt af van de kameel. Hij wordt dikwijls vergeleken met de spugende lama, maar hij kan niet spugen en ook niet bijten als je hem voert,' aldus Endhoven.

Het lijkt er echter op dat deze Alpacafokkerij zijn langste tijd heeft gehad aan de Wateringseweg, want ambtenaren van de gemeente Westland hebben geconstateerd dat de fokkerij niet overeenkomt met het bestemmingsplan (glastuinbouw) en dus moeten de dieren verdwijnen. Endhoven moet uiterlijk op 10 januari vertrokken zijn met de Alpaca 's anders volgt er een dwangsom van € 55.000 door gemeente Westland.

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

Theo laat het er echter niet bij zitten en heeft de kwestie voor de Raad van State gebracht en belooft nog meer ludieke acties te zullen ondernemen. (wij houden u daarvan op de hoogte red.) De redactie heeft een brief van hem binnengekregen die hieronder gepubliceerd staat.

Wat de open dag voor zondag (morgen) betreft vraagt hij alle bezoekers zoveel mogelijk met de fiets te komen. Vorig jaar kwamen 500 man binnenlopen, dit jaar worden er meer verwacht. Meer info over de Alpaca 's staat op de websitewww.alpacawestland.nl

Open brief Theo Endhoven

Alpaca Westland moet sluiten op last van gemeente Westland

Dwangsom opgelegd van 55000 euro. Het is te gek voor woorden, maar Alpaca Westland moet sluiten. Omdat de gemeente een nieuw bestemmingsplan heeft ontwikkeld, zijn er meer dan 1000 strijdigheden geconstateerd, omdat er alleen een kas gebouwd mag worden op het perceel.

Door de crisis worden er nergens meer kassen gebouwd. Alpaca Westland is negen jaren gedoogd. Nu wordt met één gemeente Westland 65 bestemmingsplannen teruggeschroefd naar 1 bestemmingsplan voor de glastuinbouw.

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

Het Westland telt meer dan 100.000 inwoners, minder dan 10 procent is verwant aan de glastuinbouw. Zij bepalen hoe 90 procent van het Westland word ingericht. Eigenlijk zijn het, het CDA en de tuinbouw organisaties. Die dulden niet dat er in een tijd van crisis in de tuinbouw, waar veel bedrijven failliet gaan of het hoofd niet meer boven water kunnen houden, nieuwe initiatieven zoals ’n Alpacafokkerij (ook agrarisch waar veel mensen plezier in hebben) wordt ontwikkeld.

Terwijl de gemeente de Alpacafokkerij in het bestemmingsplan kan opnemen, kiest ze er voor om via dwangsommen deze dieren van het perceel af te krijgen. Door de crisis zijn er nog nooit zoveel tuinbouw bedrijven in moeilijkheden geweest als nu, maar een gezonde Alpacafokkerij kan en mag niet bestaan.

Onder deze omstandigheden zijn er geen kwekers, die op het perceel waarde Alpaca’s lopen, een nieuw bedrijf willen beginnen. Het is een onrendabel perceel waar de rivier de Gantel langs loopt. Nu Alpaca Westland zich ontwikkeld moet het verdwijnen.

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

15 September is het voor de vierde keer open dag van 11 uur tot 5 uur het word elk jaar drukker vorig jaar 500 bezoekers. Er is ook een demonstatie met het spinnen van Alpacawol. Verschillende scholen, kinderopvang en groepen bejaarden komen regelmatig langs. Ook individuele kinderen van scholen die een project maken over Peru of Chili komen langs voor informatie, zo ook voor spreek beurten.Heel veel mensen staan te kijken bij het hek of varen langs en nemen foto’s.

Van de gemeente Westland moet je het niet hebben, zij zeggen; 'de burger staat voorop' maar in werkelijkheid klopt daar niets van. De gemeente heeft zelf 120 ha van het tuinbou areaal onttrokken aan de glastuinbouw voor woningbouw in de Westlandse Zoom, wat nu ligt te verrommelen. Een verkeerde aanpak voor ’n gemeente die zegt dat ze er voor de burger is.

Alpaca Westland moet deuren sluiten van gemeente Westland

Elke drie weken zit de gemeente met de LTO aan tafel; die bepalen het beleid voor heel het gemeentelijke buiten gebied. Ik kan me goed vinden in het artikel van 29 augustus in het A.D. ,dat de gemeente onvoldoende communiceert met zijn burgers.

In 2011 heb ik een brief van de gemeente gehad dat er strijdigheid was geconstateerd. Ik zou een uitnodiging krijgen om over een oplossing te praten. Die uitnodiging heb ik gehad, ik ben verschenen voor 3 ambtenaren. Het leek wel ’n tribunaal. Ze hadden maar een boodschap; 'die Alpaca’s moeten van het perceel.'

Hierbij doe ik nogmaals een oproep aan de gemeente om Alpaca Westland op te nemen in het bestemmingsplan en dat de gemeenteraad in actie komt. Burgers van de gemeente Westland protesteer tegen de sluiting van Alpaca Westland via brieven of emails aan de gemeente. Laat zien dat de burger ook nog wat te zeggen heefft.

Zoals het er nu naar uitziet zal de Raad van State zich er binnenkort over uitspreken.

15 SEPTEMBER OPEN DAG VAN S’MORGENS 11 UUR TOT S’MIDDAGS 5 UUR

Ben W en de gemeenteraad zijn hierbij ook uitgenodigd aan de Wateringseweg 11 in Poeldijk