Ambtenaar die info lekte terecht berispt

Geplaatst door Westlanders.nu op 08/01/2013 18:15 - Gewijzigd op 09/01/2013 12:18

Midden Delfland 08.01.2013 update - Een ambtenaar van de gemeente Midden-Delfland is terecht berispt omdat hij vertrouwelijke informatie doorgaf aan een gemeenteraadslid. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep maandag 7 januari bepaald.  

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van onder meer ambtenarenrecht.

Plichtsverzuim

Eerder stelde de rechtbank ’s-Gravenhage al vast dat de man, een concerncontroller en organisatie-adviseur van de gemeente Midden-Delfland, terecht is berispt. Hij had in zijn functie als financieel deskundig ambtenaar vertrouwelijke informatie gelekt aan een gemeenteraadslid van een oppositiepartij, door vanaf zijn privéadres een mailtje te versturen waarin hij een naderende motie aankondigde over kunstgrasvelden voor alle drie de kernen van de gemeente.

‘Dat betekent dat ergens anders nog meer bezuinigd moet worden en dat kan wel eens pijnlijker zijn dan het (nog) niet aanleggen van extra sportvelden’, schreef hij erbij. Dat bericht kwam per ongeluk bij de griffier van de gemeenteraad terecht, die het doorstuurde naar de gemeentesecretaris. De ambtenaar werd berispt wegens het overschrijden van de gedragscode. Daarmee heeft hij de schijn belangenverstrengeling gewekt, aldus de gemeente. De Centrale Raad van Beroep vindt dat de ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim en vindt berisping een passende straf.

Gedragscode

De Centrale Raad van Beroep vindt - anders dan de ambtenaar - niet dat inbreuk wordt gemaakt op zijn vrijheid van meningsuiting. De ambtenaar deed de mededelingen niet als privépersoon; hij was op de hoogte omdat hij bij het managementoverleg had gezeten. Ook de inhoud van het bericht wijst er op dat hij de informatie doorgaf als financieel deskundig ambtenaar en niet als willekeurig burger. De Centrale Raad van Beroep vindt dat de ambtenaar daarmee de schijn van belangenverstrengeling oproept.

Dat is in strijd met de gedragscode van de gemeente. Zolang er nog geen politiek besluit is genomen, mag de ambtenaar zijn persoonlijke mening ook niet naar buiten brengen. De man is overigens al eerder aangesproken op het doorgeven van informatie aan het gemeenteraadslid van de oppositie, terwijl een gemeenteambtenaar in de eerste plaats loyaal moet zijn aan het college.