Arcade geeft uitleg over toewijzingsbeleid in Ter Heijde

Arcade

Ter Heijde 13.08.2014 - Via regionale media vernam woningcorporatie Arcade dat er artikel 26 vragen aan het Westlandse college van B&W zijn gesteld...

over de toewijzingen van de nieuwbouwwoningen in Ter Heijde fase 1. Arcade benadrukt dat deze vragen niet aan Arcade zijn gesteld maar aan het college en dat zij niet over de beantwoording van de vragen gaat. Vooruitlopend op de reactie van het college, geeft zij toch een reactie.

Omzetting woonprogramma Ter Heijde
In januari 2013 diende Arcade een verzoek in bij de gemeente Westland voor de omzetting van het woonprogramma in Ter Heijde. De gemeente is akkoord gegaan met de omzetting van 30 koopwoningen naar 28 sociale huurwoningen. René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade ‘Begrijpelijk, want in de woningmarkt van 2012 was er onvoldoende vraag naar koopwoningen. Het realiseren van sociale huurwoningen was de enige manier om het project van de grond te krijgen. Hadden wij het woonprogramma toen niet gewijzigd, dan was er nu nog niet gebouwd.’

Toewijzingsbeleid volgens regels huisvestingsverordering
Arcade kan binnen de geldende huisvestingsverordering van de regio Haaglanden 50% van de woningen met voorrang toewijzen. Deze regeling past Arcade in Ter Heijde ook toe. Dit betekent dat herstructuringskandidaten die nu in een wisselwoning wonen voorrang krijgen, gevolgd door andere inwoners van Ter Heijde en daarna inwoners uit de gemeente Westland. De resterende woningen zijn aangeboden via woonnet-haaglanden.

Huidige stand van zaken
Het merendeel van de uitgeplaatste huurders maakt geen gebruik van de voorkeursregeling. Zij kiezen ervoor in de wisselwoning te blijven wonen. Ook zijn een aantal voormalige huurders uit fase 1 overleden. Tot nu toe gaven vijf bewoners aan terug te willen keren naar de nieuwbouw. Wat overigens heel normaal is. De ervaring leert dat bij dergelijke herstructureringsprojecten twee tot vijf bewoners terugkeren. Op dit moment is aan tien mensen uit Ter Heijde en elf mensen uit Westland een eengezinswoning toegewezen. Eén eengezinswoning is toegewezen aan iemand die van buiten het Westland komt. De overige eengezinswoningen en appartementen moeten nog worden toegewezen. De voorrangsregeling voor inwoners van Ter Heijde en Westland blijft van toepassing tot alle woningen zijn toegewezen.