Arcade neemt huurwoningen over van Vestia

Bron Arcade

Naaldwijk 03.02.2015 - Op 2 februari vond de overdracht plaats van bijna 500 verhuureenheden. Wim Hulst manager Financiën bij Arcade (gemachtigd namens René Lemson directeur-bestuurder)

en Tinka van Rood directeur Vastgoed bij Vestia ondertekenden in het bijzijn van de notaris de overeenkomst. De overname omvat om precies te zijn 469 verhuureenheden, waarvan bijna 70% binnen de sociale sector valt. Het betreft twee Scheveningse complexen aan de Badhuiskade en Utrechtsestraat en vijf Naaldwijkse complexen aan de Stokdijkhof, Bizet, Sint Martinusstraat, Van Lijnschootenlaan en eengezinswoningen in de Lage Woerd.

Voor de huurders verandert er niets. Bij de overdracht neemt Arcade de huurvoorwaarden zoals overeengekomen in de huurovereenkomsten ongewijzigd over. De betreffende huurders zijn via brieven geïnformeerd door Vestia en Arcade. Met de overname neemt Arcade ook drie fte aan medewerkers over van Vestia. Deze drie medewerkers zijn inmiddels bij Arcade gestart in hun nieuwe functie.

Woningen blijven behouden voor de primaire doelgroep

Arcade liet eerder weten dat het belangrijk is dat deze woningen behouden blijven voor huurders met een lager inkomen. Arcade blijft de woningen na aankoop verhuren aan deze primaire doelgroep. René Lemson: “Met name in Westland is de wachttijd voor een sociale huurwoning lang. We verwachten dat de wachttijden in de toekomst nog verder zullen oplopen. Enerzijds omdat er op korte termijn geen nieuwe sociale woningen worden gebouwd in Westland omdat er vrijwel geen nieuwbouwlocaties beschikbaar zijn. Anderzijds omdat de vraag naar betaalbare huurwoningen blijft groeien. Daarnaast hebben we ook te maken met de huisvesting van het groeiend aantal statushouders.”

Gezamenlijke inzet sociale woningenmarkt

“Wij hebben altijd goed samengewerkt met Tinka van Rood voorheen bedrijfsdirecteur van Vestia Westland en zetten ons gezamenlijk nog steeds in voor de sociale woningmarkt in Westland. Ik vind het bijzonder dat we vandaag ook samen deze overdracht afronden,” vervolgt Lemson. Tinka van Rood: “We zijn blij dat deze woningen in handen blijven van een partij die zich inzet voor haar huurders en woningen. In Arcade zien we dan ook een geschikte overname partner.”