Avondklok-boetes on hold tot uitspraak Hof

OM

Den Haag 19.02.2021 - Op vrijdag 19 februari heeft de rechter in hoger beroep zich gebogen over de vraag of de avondklok moet komen te vervallen.

Maar hoe zit het met al die avondklok-boetes?

Sinds de inwerkingtreding van de huidige avondklok op 23 januari jl. zijn er door de politie en andere handhavers (de boa’s) zo’n 33.000 bekeuringen uitgedeeld aan mensen voor het overtreden van de avondklok, die hebben geleid tot ongeveer 9.000 uitgevaardigde strafbeschikkingen.

De bekeuringen komen bij het parket CVOM binnen in de vorm van processen-verbaal (pv’s). De pv’s worden door het OM beoordeeld, vóórdat er een strafbeschikking in de vorm van een geldboete wordt opgelegd van 95 euro. Nog niet alle pv’s zijn beoordeeld.

Sinds de uitspraak van de rechter in eerste aanleg heeft het CVOM de beoordeling van de reeds binnengekomen avondklok-pv’s opgeschort. Het OM wacht het oordeel van de hoger beroep-rechter af en zal dan bezien of en welke consequenties dat heeft.