Avonturis is een groot succes!

Gemeente Maassluis

 

Maassluis 10.07.2014 - Direct vanaf de opening op 11 juni jl. is Avonturis, de natuurspeelplaats langs de Nieuwe Waterweg, één van de drukst bezochte plekken van Maassluis.


Terwijl (groot)ouders of begeleiders op een (picknick)bank van het mooie uitzicht en de zon genieten, spelen de allerkleinsten in het zand of liggen lekker in de vogelnestschommel. De oudere kinderen gaan op speurtocht, bouwen dammen in de beek en hutten met wilgentakken. Wie wil dat nu niet?

Ook vanuit de buurgemeenten wordt Avonturis al goed bezocht. De kinderdagverblijven en Buitenschoolse Opvang in Maassluis en Stichting Myosotis voor kinderen met een beperking, gaan regelmatig op avontuur in Avonturis. In het weekend wordt er veel gepicknickt. Er zijn al diverse kinderfeestjes gehouden. En enkele Maassluise basisscholen hebben al aangegeven hun schoolreisje dit keer hier en dicht bij huis te houden. Kortom, Avonturis is een groot succes!

Houd het schoon, heel en veilig

Iedereen is welkom om te genieten van deze nieuwe speelplek. Maar iedereen wil toch ook dat de locatie schoon, heel en veilig is en blijft? Uiteraard kunt u daarbij rekenen op inzet van de gemeente, maar dat wordt ook verwacht van alle bezoekers. Alvast onze dank daarvoor! Dagelijks wordt de plek door de gemeente bezocht en gecontroleerd. Er wordt gekeken of alle speelattributen en -toestellen werken zoals dat oorspronkelijk bedoeld was. Het afval dat per ongeluk naast de afvalbakken is beland, wordt opgeruimd en de afvalbakken worden geleegd.

Vrijwilligers gezocht

Een aantal vrijwilligers is samen met het Duurzaamheidscentrum Maassluis regelmatig bezig met het onderhoud. Denk aan het snoeien van overhangend groen in de paden, het goed laten stromen van de beekloop, houtrillen aanvullen, brandnetels verwijderen e.d. Het zou fijn zijn als er buurtbewoners zijn die bij toerbeurt willen helpen. Regelmatig of één keer per seizoen? We zijn blij met elke hulp! Tevens zijn er vrijwilligers gewenst bij de organisatie van een leuke themadag, zoals de boomfeestdag, de dag van natuurspelen, een indianenmiddag, eten uit de natuur e.d. Mail je interesse naar dcm@maassluis.nl en geef aan wat je leuk lijkt om te doen.

Toiletten voor de hoge nood

Op veler verzoek zijn onlangs op de naastgelegen parkeerplaats twee toiletcabines geplaatst. Voor de soms hoge nood van met name de kleinere bezoekers. Deze cabines worden dagelijks geïnspecteerd op hygiëne, ’s ochtends geopend en ‘s avond weer afgesloten.

Een oogje in het zeil

Er leven bij enkele buurtbewoners vragen over het toezicht in met name de avonduren. De gemeente neemt deze reacties serieus en is met de initiatiefneemster in gesprek. De al bestaande afspraken worden voortgezet. Immers, het team Handhaving & Toezicht en de politie houden zowel overdag als ’s avonds meerdere keren toezicht. Daarnaast houdt het buurtpreventieteam ’s avonds een extra oogje in het zeil. En tot slot onderhoudt het jongerenwerk Welzijn E25 goede contacten met de jongeren in of rond Avonturis. Echter ook hierbij geldt, samen zien we meer dan alleen. Bezoekers en bewoners, let op elkaar en spreek elkaar aan op een manier zoals u dat ook van anderen verwacht. En bij onraad bel 0900-8844.

Gezond water

De kinderen kunnen heerlijk spelen in en met het ‘gezond’ water in Avonturis. Dit water wordt namelijk van ongeveer 35 meter diepte opgepompt. De pomp op zonne-energie zorgt ervoor dat het water overdag langzaam door de ‘riviertjes’ naar de beek loopt. De stroming hangt af van de hoeveelheid (zon)licht. Een overstort zorgt er voor dat het water niet te hoog komt en voert het water via een ondergrondse buis af naar de Waterweg.

Het opgepompte grondwater is brak en is rijk aan voedingstoffen. Dit is de reden dat vrij snel algengroei en roestvorming optreedt en dit is geen teken van ‘vies’ water. Om de waterkwaliteit ook op peil te houden, wordt het water één keer per week volledig ververst. Door de overstort open te zetten loopt het water weg en kan het systeem zich weer vullen met vers water. Om de kwaliteit te kunnen monitoren wordt het water tot slot tweewekelijks door het Waterschap bemonsterd en geanalyseerd.

Vragen staat vrij

Vragen, opmerkingen, tips of aanmeldingen voor meedenk- en meewerkinitiatieven in Avonturis?

Of interesse voor de volgende nieuwsbrief?

Mail dan naar het Duurzaamheidscentrum Maassluis: dcm@maassluis.nl

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.