AWP pleit voor zeesluis in de Nieuwe Waterweg

Algemene Waterschaps Partij

Vlaardingen 02.05.2018 - Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en de bodem in West-Nederland daalt. Het afsluiten

van de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen verhoogt de kustveiligheid bij een superstorm op de Noordzee. Bovendien neemt de faalkans van de Maeslantkering toe naarmate de zeespiegel stijgt.

Hoogwateralarmering van kracht

Vorige week eiste de Tweede Kamer dat het kabinet de impact van stijging van de zeespiegel op de brede welvaart in Nederland in kaart brengt. De motie over de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter van kamerlid Van Raan (PvdD) werd op 24 april met 76 tegen 74 stemmen aangenomen.

AWP vicevoorzitter Hans Middendorp: “Hoewel veiligheid en economie verschillende grootheden zijn, past een gedegen onderzoek naar de economische- en maatschappelijke kosten-baten van een zeesluis in de Nieuwe Waterweg naadloos binnen de motie Van Raan.”

Primair gaat het om veiligheid, maar een zeesluis stopt ook de verspilling van zoetwater door de Nieuwe Waterweg, en voorkomt dat er zout zeewater via de Nieuwe Waterweg naar binnen dringt. “In 2020 kan de Tweede Kamer dan een nieuwe deltabeslissing nemen over de aanleg van een zeesluis in de Nieuwe Waterweg. De AWP is een waterschapspartij van deskundigen en is beschikbaar om mee te praten en te denken.”